Sökning: "vibrationsträning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vibrationsträning.

 1. 1. Effekten av träning för patienter drabbade av stroke på Vibrosphere ®, en balans- och vibrationsplatta - en pilotstudie som belv en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Hanna Portinsson; Tina Laserow; [2016]
  Nyckelord :Vibrosphere ®; Stroke; Balansträning; vibrationsträning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige där 27 000 - 35 000 personer drabbas varje år. Stroke är ett samlingsnamn på vaskulära skador i hjärnan, vilka kan vara ischemiska eller till följd av blödning. En vanlig nedsättning hos personer drabbade av stroke är balansproblematik. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans förebyggande arbete mot sarkopeni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Deshayes; Emelie Sandström; [2012]
  Nyckelord :elderly; sarcopenia; nursing; prevention; äldre; sarkopeni; omvårdnad; förebyggande åtgärder; fallprevention;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att utifrån ett omvårdnadsperspektiv undersöka hur utvecklingen av syndromet sarkopeni på ett effektivt sätt kan förebyggas. Metod: Systematisk litteraturstudie där originalartiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl varav 15 originalartiklar granskades och sammanställdes. LÄS MER

 3. 3. Primärvårdssjukgymnasters erfarenheter av vibrationsträning - en enkätstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Emelie Larsson; Katja Friedvall; [2009]
  Nyckelord :stabiliseringsträning; skadetillstånd; Primärvårdssjukgymnaster; vibrationsträning; tvärsnittstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vibrationsträning för personer med Parkinsons sjukdom - en pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Isabel Nyman Sandberg; Marie Karner; [2009]
  Nyckelord :gångsträcka; balans; Parkinsons sjukdom; helkroppsvibration; Vibrosfär; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Äldre personers motionsspecifika self-efficacy och oro att falla - en experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Pettersson; [2008]
  Nyckelord :Äldre personer; self-efficacy; oro att falla; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Människor lever idag allt längre vilket betyder att landets befolkning blir äldre. I och med en ökande ålder ökar risken för ett antal kroniska tillstånd och sjukdomar. Att vara fysisk aktiv kan bidra till en bra hälsa såväl fysisk som psykisk även hos dessa personer. LÄS MER