Sökning: "victim blame"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden victim blame.

 1. 1. Victim Blaming and the Swedish Consent Law - A Swedish vignette experiment investigating the effectiveness of the Law of Consent on normative attitudes towards victim blaming

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristen Jed Rosario; Stina Öman; [2021-09-13]
  Nyckelord :norms; law; economics; economics; economics; consent; victim blame; rape; beliefs; attitudes; behavior; vignette; expressive effect;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Holmström; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER

 3. 3. ”Det har inte fattats några beslut om neddragningar av assistans från regeringens sida” Språkliga strategier för undvikande av skuld i två riksdagsdebatter om LSS-krisen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Mathilda Lefin Matz; [2021]
  Nyckelord :blame avoidance; political discourse; LSS; government debate; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis the aim is to investigate linguistic strategies of blame avoidance in two parliamentary debates about LSS (The Swedish Act concerning Support for Persons with Certain Functional Impairments). Focus lies upon how representatives from the government parties use linguistic strategies to avoid being made responsible for the many cases of decreased and withdrawn assistance. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller att inte vara man : en kvalitativ studie om mäns konstruktion av maskulinitet genom våld i förundersökningsprotokoll vid grov kvinnofridskränkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Elin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Gross violation of women´s rights; Masculinity; Masculinity construction; Messerschmidt; Violence; Violence in close relationship; kvinnofridskränkning; Maskulinitet; Maskulinitetskonstruktion; Messerschmidt; Våld; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur våld i nära relation i sju fall av grov kvinnofridskränkning kan förstås utifrån Messerschmidts teori om konstruktionen av maskulinitet och brott. Syftet med studien är att undersöka hur orsakerna till våldet beskrivs i fallen samt hur gärningsmännen beskriver offrens roll i våldet. LÄS MER

 5. 5. Sexuella övergrepp mot barn : Berättelser om barn och ungas upplevelser av symptom och känslor av skam ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :David Olsson; Hannes Rubin; [2020]
  Nyckelord :Sexual abuse; symptoms; feeling of shame; children; gender; gender perspective;

  Sammanfattning : The aim with this content analysis was to describe and analyze how children may react to sexual abuse and also elaborate if there occurs any specific reactions or symptoms. Furthermore we analyzed children's feeling of shame after sexual abuse. LÄS MER