Sökning: "victimization"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet victimization.

 1. 1. Män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Östlund Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; men as victims; partner violence; women as perpetrators;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how female violence against men expresses itself. In addition the intent is to investigate how this is explained and described in society as well as how social efforts are designed towards male victims. Additionally the aim is to examine why men’s violence against women is more attentive than the opposite. LÄS MER

 2. 2. Resande genom historien : Framställningen av romer i grundskolans läroböcker för historia mellan åren 1964–2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Romani; Romani history; Sweden; history; textbooks; literature study; lower secondary; school; use of history; comparative; Romer; Romsk historia; Sverige; historia; läroböcker; litteraturstudie; högstadiet; skola; historiebruk; komparativ;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze the portrayal of the Romani people in 23 history textbooks marketed towards the Swedish lower secondary school between the years 1964–2014, but also which uses of history emerge from within these descriptions. During this period, the curriculum has passed through five different stages with varying approaches towards ethnic minorities. LÄS MER

 3. 3. Det är ju ett brott! : En kvalitativ intervjustudie om att bemöta barriärer för att polisanmäla våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sandra Hedenberg; Anna Qureshi; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner abuse; propensity to report; ideal victim; victim blaming; normalization process; Våld i nära relationer; anmälningsbenägenhet; ideala offer; victim blaming; normalisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur intervjudeltagare verksamma inom för studien relevanta organisationer och myndigheter resonerade angående barriärer för polisanmälan som kvinnor kan uppleva vid våld i nära relation. Vidare var syftet att diskutera hur intervjudeltagarna såg på sin roll att öka anmälningsbenägenheten genom att underlätta för kvinnorna att överkomma dessa barriärer. LÄS MER

 4. 4. Den upplevda brottsligheten - En kvantitativ studie om socionomstudenters inställning, utsatthet och oro för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Mårtensson; Emilia Holmström; [2020]
  Nyckelord :fear of crime; concern; risk; attitude; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to research the social work students attitude towards crime, their worry of being subject to crime and their knowledge of crimes committed amongst their friends. The study was made to highlight the differences based on gender and the students location of study. LÄS MER

 5. 5. Självkonstruktion och offerdiskurser - en kvalitativ studie av kvinnor som har utsatts för våld av en manlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Irma Avdic; Lovisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-construction; battered women; shame; the ideal victim; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of women who are exposed to domestic violence by their male partners. We have examined how battered women both draw from and reject victimdiscourses in their processes of self‐construction and how available “victim” discourses affected these women's views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER