Sökning: "victor folkesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden victor folkesson.

  1. 1. Ingen examen utaninformationskompetens? : En studie om universitetsbibliotekariers uppfattning av informationskompetens i relation till studenter och undervisning

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora; Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Mikael Johansson; Victor Fransson; [2009]
    Nyckelord :informationskompetens; informationssökning; informationsanvändning; undervisning; studenter; universitet; universitetsbibliotekarier;

    Sammanfattning : The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine university librarians’ perceptions of information literacy, of students’ information literacy and of education in information literacy. The focus is on how they perceive the students’ information literacy development during their university studies. LÄS MER