Sökning: "victor hahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden victor hahn.

  1. 1. Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Hellgren; Johannes Asplund; Victor Han Herzegh; [2009]
    Nyckelord :arteprenör; artistskap; autokratisering; entreprenör; populärmusik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Arteprenören - artistskapet som en syntes av konst och företagande Seminariedatum: 2009-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Johannes Asplund Victor Z. Hahn Magnus Hellgren Handledare: Elisabeth Kjellström Carl-Mikael Unger Examinator: Christer Kedström Fem nyckelord: arteprenör, artistskap, autokratisering, entreprenör, populärmusik Syfte: Beskriva, och förklara möjliga bakomliggande drivkrafter till tesen att förändrade förutsättningar inom musikbranschen har skapat nya möjligheter för artister att bli autokrata, samt att undersöka om det företagsekonomiska begreppet entreprenörskap kan berika förståelsen av dagens artistskap. LÄS MER