Sökning: "victoria karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden victoria karlsson.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ intervjustudie om läs- och skrivsvårigheter ur ett lärarperspektiv i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4–6; Förebyggande och motverkande arbete; Identifiering av läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där undersökningen har utgått från semistrukturerade intervjuer med nio svensklärare från fyra skolor. Tre av skolorna tillhör samma kommun varav en är en privat skola. Den sista skolan tillhör en annan kommun i Västerbottens län. LÄS MER

 2. 2. Harmlöst - eller inte? : En kritisk diskursanalys av Nordiska Motståndsrörelsens memes om covid-19 och etablissemanget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Samuel Karlsson; Victoria Rådberg; [2022]
  Nyckelord :Nordic Resistance Movement; covid-19; memes; critical discourse analysis; nordfront; far-right movement; meme culture; participatory culture; intertextuality; ideology; representation theory; Nordiska motståndsrörelsen; covid-19; memes; kritisk diskursanalys; nordfront; högerextrem rörelse; memekultur; deltagarkultur; intertextualitet; ideologi; representationsteori;

  Sammanfattning : Studien “Harmlös - eller inte?”  undersöker memes skapade av den högerextrema organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) för att se hur de framställer etablissemanget i  kopplat till covid-19. Studien undersöker även hur dessa memes är konstruerade. Memes är ett framgångsrikt digitalt verktyg som används på internet. LÄS MER

 3. 3. The code is more what you´d call guidelines than actual rules… : En kvalitetsgranskning och jämförelse av lokala kliniska riktlinjer gällande ventilatorassocierad pneumoni. En kvantitativ metod.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Emmie Jarlekrans; Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :VAP-prevention; intensive care unit; patient safety; quality appraisal; Clinical Guideline; VAP-förebyggande åtgärder; intensivvårdsavdelning; patientsäkerhet; kvalitetsgranska; kliniska riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni, VAP, är en vårdrelaterad infektion inom intensivvården som ökar mortaliteten och vårdkostnaden. För att förebygga VAP finns olika åtgärder som beskrivs i kliniska riktlinjer. Dessa finns som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal för att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. StudentHanden - Services for students, by students : A study in how navigability is affected by the number of clicks on a web application where students can offer each other assistance in everyday services.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Love Andersson; Alex Widén; Arvid Cedlöf; Charles Berglund; Elias Karlsson; Erik Hammarhjelm; Gustav Nordlander; Victoria Winqvist; [2022]
  Nyckelord :Navigability; Students; Clicks; Everyday Services; Sweden; Linköping; Web Application;

  Sammanfattning : A market survey conducted on students currently studying at different universities in Sweden showed that a majority of students either were in need or previously had been in need of a platform where solely students can buy and sell everyday services to each other. Furthermore, the survey showed that a majority of the students in question found it very important that a web application is easily navigated and that they can find what they are looking for with as few clicks as possible. LÄS MER

 5. 5. Hur känns det att hjälpa någon att dö? : En kvalitativ litterturöversikt av sjuksköteskors upplevelser i samband med dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköteskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp tillämpas aktivt i Nederländerna, Kanada, Spanien, Belgien, Luxemburg, Österrike, Colombia, Schweiz, Victoria (Australien), samt Washington och Oregon (USA). Dödshjälp är i nuläget olagligt i Sverige, trots detta är det en ytterst relevant fråga som lyfts flitigt i dagens samhälle. LÄS MER