Sökning: "vidare forskning myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vidare forskning myndighet.

 1. 1. Hur anpassas Sveriges myndigheter genom innovation? : En multipel fallstudie om anpassningen av statliga myndigheters affärsmodeller genom innovation och innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oliver Egrenius; Victoria Cederberg; [2018]
  Nyckelord :Business model; innovation; organizations; government authorities; adaptation.; Affärsmodell; innovation; organisation; statlig myndighet; anpassning.;

  Sammanfattning : Innovationer har betydelse för att både driva samhället framåt, men även för organisationers överlevnad. Det är en nyckelfaktor för att organisationer kan förändra och förbättra vad de erbjuder marknaden och möta kundernas behov. Förändringen påverkar även hur organisationen arbetar och därmed berörs även affärsmodellen. LÄS MER

 2. 2. Stödjande funktioner: smörjmedlet som gör attmaskineriet ska fungera : En undersökning av HRs roll vid intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Julia Björklund Bergström; Karin Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Intern Kommunikation; Kommunikation; Medarbetare; Human Resource Management; Organisation; Implementering;

  Sammanfattning : Intresset för att studera intern kommunikation startade när vi själva insåg områdets komplexitet och utmaningar. Fascinationen över att kommunikation, som är ständigt förekommande i alla typer av sammanhang, kan vara så svårt att hantera bidrog till utformandet av studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Motivationsprogram i myndigheter -Ett exempel från Arbetsförmedlingen i Göteborg och Skövde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peyam Abdali; Philip Gunnarsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Motivationsprogram; motivation; myndighet; självbestämmande.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I syfte att motivera medarbetare utvecklas motivationsprogram, detta för att sammanfoga individens intressen med organisationens. Under senare år har den offentliga sektorn till större del använt sig av prestationsbaserade belöningssystem, ett exempel på detta är individuell lönesättning (Homberg & Heine 2014). LÄS MER

 4. 4. Klart språk? En textanalys av klarspråk i slumpmässigt utvalda tjänsteutlåtanden 1 oktober 2016–1 april 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Amanda Rosdahl; [2017-06-21]
  Nyckelord :klarspråk; textanalys; tjänsteutlåtande; myndighetsspråk;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Rudolf Rydstedt.... LÄS MER

 5. 5. Flexibelt lärande : En kvalitativ studie om flexibelt lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Maja Fredriksson; Gustav Sundström; [2017]
  Nyckelord :Flexible learning; learning environments; skills development; tacit knowledge; e-learning; internship; simulator-based education; learning styles; reflection; Flexibelt lärande; lärmiljöer; kompetensutveckling; tyst kunskap; e-learning; praktik; simulatorbaserad utbildning; lärstilar; reflektion;

  Sammanfattning : Denna studie har sin grund i ett uppdrag från Trafikverket med avsikt att förbättra kompetensutvecklingen inom organisationen. Idag bygger grundutbildningen för operativa tjänster på traditionella teorier kring lärande. LÄS MER