Sökning: "video games"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade orden video games.

 1. 1. Bild- och ljudminnet i datorspel : Hur minnesförmågan lagrar auditiv och visuell information i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustaf T. Björck; [2022]
  Nyckelord :Ljud; korttidsminne; minne; datorspel; ljudminne; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur människor lagrar auditiv information i arbetsminnet med fokus på datorspel. För att testa den auditiva lagringsförmågan testades även den visuella informationslagringsförmågan och om en kombination av auditiv och visuell information förbättrar lagringsförmågan. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 3. 3. What did I just learn? : How commercial video games could underhandedly teach players environmental sustainability

  Master-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Johanna Horsten; [2022]
  Nyckelord :commercial video games; environmental sustainability; environmental gaming; Dimensions of Environmentally Sustainable Gameplay; Horizon Forbidden West;

  Sammanfattning : Commercial video games have a great potential in battling the ongoing environmental crises. However, literature has so far largely neglected a connection between environmental sustainability and commercial video games. LÄS MER

 4. 4. Analysis and Evaluation ofVisuospatial Complexity Models

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Bashar Hammami; Mjed Afram; [2022]
  Nyckelord :Complexity; Visual Complexity; Visuospatial Complexity; Strauctural Similarity Index Measurement; SSIM; Visual Clutter; Feature Congestion; Subband Entropy;

  Sammanfattning : Visuospatial complexity refers to the level of detail or intricacy present within a scene, takinginto account both spatial and visual properties of the dynamic scene or the place (e.g.moving images, everyday driving, video games and other immersive media). There havebeen several studies on measuring visual complexity from various viewpoints, e. LÄS MER

 5. 5. The effect of red-light sources on the player experience of a horror game level

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Irma Andersson; [2022]
  Nyckelord :Horror games; 3D modeling; lighting in video games; color study; color psychology; red;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the color red can potentially affect the player’s perception of horror game environments. The test was conducted by asking participants to play through a horror level made in Unreal Engine 4 which used realistic-looking assets. LÄS MER