Sökning: "video games"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden video games.

 1. 1. Early Requirements Engineering Practices for Gaming Companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kevin Hoordad; Simeon Petrov; [2019-11-12]
  Nyckelord :Requirements engineering; arly requirements engineering; game development; artifact; design science; vision;

  Sammanfattning : Within the game development industry, requirementsengineering (RE) is applied and used for finding out andsetting requirements during the mid to late stages of the softwaredevelopment cycle. Yet, early requirements engineering (ERE)which is used during the early stages of the software developmentcycle has not been adopted by the game development industry. LÄS MER

 2. 2. Creating safer reward functions for reinforcement learning agents in the gridworld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Andres De Biase; Mantas Namgaudis; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We adapted Goal-Oriented Action planning, a decision-making architecture common in video games into the machine learning world with the objective of creating a safer artificial intelligence. We evaluate it in randomly generated 2D grid-world scenarios and show that this adaptation can create a safer AI that also learns faster than conventional methods. LÄS MER

 3. 3. Learning Geometry Compatibility with 3D Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Florian Stellbrink; [2019-10-04]
  Nyckelord :computer science; computer graphics; machine learning; geometry; voxel; thesis;

  Sammanfattning : Modern video games oer substantial amounts of customization options. Manually testing the visual compatibility of all options is time-consuming and error-prone. Together with Ghost Games, we present a method of learning the visual compatibility between pairs of geometries. LÄS MER

 4. 4. Measuring Immersion and Enjoyment in a 2D Top-Down Game by Replacing the Mouse Input with Eye Tracking

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonatan Fransson; Teemu Hiiriskoski; [2019]
  Nyckelord :Eye tracking; Immersion; Enjoyment; 2D top-down game; Video game;

  Sammanfattning : Background. Eye tracking has been evaluated and tried in different 2D settings for research purposes. Most commercial games that are using eye tracking use it as an assistive extra input method and are focused around third or first person. There are few 2D games developed with eye tracking as an input method. LÄS MER

 5. 5. Trovärdighet och Verisimilitude : Uppfattning av det sanna och verkliga inom spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Sondre Huhtala; Sebastian Lund; [2019]
  Nyckelord :Verisimilitude; believability; games; reality; Verisimilitude; trovärdighet; spel; verklighet;

  Sammanfattning : Trovärdighet inom fiktiva världar är något som många strävar efter, men hur kan vi uppnå den känslan?  Inom film och litteratur används begreppet verisimilitude för att definiera ett verks sken av sanning eller verklighet och därmed även dess förmåga att framstå som trovärdig. Härstammat från Platons och Aristoteles mimesis, det vill säga imitation av naturen, utvecklades termen verisimilitude för att ge fiktiva verk möjligheten att undersöka och pröva hur de kan bli mer trovärdiga. LÄS MER