Sökning: "video surveillance"

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser innehållade orden video surveillance.

 1. 21. Wildlife Surveillance Using a UAV and Thermal Imagery

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik; Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Cornelis Christensson; Albin Flodell; [2016]
  Nyckelord :drone; UAV; UAS; gimbal; autonomous; wildlife surveillance; tracking; planning; thermal; particle filter;

  Sammanfattning : På senare år har tjuvjakten på noshörningar resulterat i ett kritiskt lågt bestånd. Detta examensarbete är en del av ett initiativ för att stoppa denna utveckling. Målet är att använda en UAV, utrustad med GPS och attitydsensorer, samt en värmekamera placerad på en gimbal, till att övervaka vilda djur. LÄS MER

 2. 22. Analysis of Optical Flow Algorithms for Denoising

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Markus Larsson; Louise Söderström; [2015]
  Nyckelord :Optical flow; noise reduction; video sequences; video surveillance; algorithms; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When a video sequence is recorded in low-light conditions, the image often become noisy. Standard methods for noise reduction have difficulties with motion. But the interesting parts in a video is often the ones that are moving, for instance a burglar captured in a surveillance video. LÄS MER

 3. 23. FPGA implementation of ROI extraction for visual-IR smart cameras

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Sajjad Zandi Zand; [2015]
  Nyckelord :FPGA; Image Processing; Nearest Neighbour; Upscale; YCbCr;

  Sammanfattning : Video surveillance systems have been popular as a security tool for years, and the technological development helps monitoring accident-prone areas with the help of digital image processing.A thermal and a visual camera are being used in the surveillance project. LÄS MER

 4. 24. Stationary Object Detection in Video

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Leiding; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computer Vision is an expression which summarise the area of which image and video analysis is made automatically by computers after given instructions for a specific purpose. VCA (Video Content Analysis) is a subcategory which handles analysis on video files or cameras. LÄS MER

 5. 25. TOTAL COST OF OWNERSHIP IN SALES AND MARKETING

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ville Orlander Arvola; Axel Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Axis.; network based video surveillance; cost factors; seller perspective; framework; marketing; sales; total cost of ownership; TCO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: There is an internal belief within Axis that despite their products’ relatively high initial price, the total cost of ownership (TCO) of an Axis camera solution is lower than that of other brands. However, there is no internal research or tools to verify if it is true. LÄS MER