Sökning: "video"

Visar resultat 11 - 15 av 2778 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 11. "Isen försvinner!" : En studie om förskolans yngsta barns kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sophie Eliasson; [2020]
  Nyckelord :aggregation state; phase transformation; chemistry; communication; pre-school children; toddlers; aggregationstillstånd; fasomvandling; förskolebarn; kemi; kommunikation; toddlare;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har sitt fokus på förskolans yngsta barn, 1 – 2,5 år, och deras kommunikation i relation till fasomvandlingen från fast form till flytande form. Syftet med undersökningen är att belysa hur förskolans yngsta barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. LÄS MER

 2. 12. Fritidsledares syn på motivation och fysisk aktivitet för barn och ungdomar. : En kvalitativ studie om fritidsgårdsledarens syn på arbetet med motivation till fysisk aktivitet för barn och ungdomar inom en förort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jibril Youssef; [2020]
  Nyckelord :Coach Ledare; Motivation; Målmedvetenhet; Prestation; Självförtroende.;

  Sammanfattning : In today's situation we constantly find out how children and adolescents are increasingly sedated in front of the computer, video games et.c. Idrotten vill (p.13, 2009) describes that we as humans need challenges and goals to be motivated in everyday life. LÄS MER

 3. 13. Let’s go to the frukost : – A case study of a teenage influencer’s use of English in a Swedish-language YouTube channel.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Veronica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Code-switching; English; Swedish; adolescents;

  Sammanfattning : From the perspective of an English teacher, the way students communicate in English is a point of interest. For the last half a century, the English language has had and continues to have, a major influence on our language. For teenagers, code-switching (CS) between the languages, for specific words or phrases, has become natural and effortless. LÄS MER

 4. 14. A practically developed approach to evaluate sonic interfaces of autonomous cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mattias Hedman; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Interaction design; Sonic interaction design; Autonomous cars; Trust; Evaluation method;

  Sammanfattning : This thesis was a part of the SIIC-project (Sonic Interaction in Intelligent Cars) initiated by FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation), consulted by Volvo, Pole Position Production and Research Institutes of Sweden. The SIIC-project was about exploring sonic tools to affect the experience of self-driving cars. LÄS MER

 5. 15. Förskollärares förhållningssätt till bråklekar och lekar med fiktivt våld : Vi går in i en fantasi, vi är inne i en annan värld nu

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Kristina Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Adult perspective; play; plays with pretend violence; rough-and- tumble-play; views on children; Bråklek; barnsyn; lek; lek med fiktivt våld; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : This study examines pre-school teachers varying approaches to rough-and- tumble play and plays with pretend violence in relation to different views on children. The study has a phenomenographic orientation and uses a semi- structured interview format where pre-school teachers answer questions about rough-and-tumble play and plays with pretend violence based on their own experiences and after watching a video of rough-and-tumble-play. LÄS MER