Sökning: "video"

Visar resultat 21 - 25 av 2778 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 21. A One-stage Detector for Extremely-small Objects Based on Feature Pyramid Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yini Gao; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Thanks to the recent development in Graphics Processing Unit (GPU) and deep neural network, outstanding enhancement has been made in real-time and multi-scale object detection. However, most of these detectors ignore the situations where the target needs to be identified is extremely-small corresponding to the size of the image or video. LÄS MER

 2. 22. Real Time Gym Activity Detection using Monocular RGB Camera

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammad Samer Alshatta; [2020]
  Nyckelord :ActivityDetection; RNN; GymActionDetection; PoseBasedActionDetection; DeepLearning; SkeletonBasedOnlineActionDetection;

  Sammanfattning : Action detection is an attractive area for researchers in computer vision, healthcare, physiotherapy, psychology, and others. Intensive work has been done in this area due to its wide range of applications such as security surveillance, video tagging, Human-Computer Interaction (HCI), robotics, medical diagnosis, sports analysis, interactive gaming, and many others. LÄS MER

 3. 23. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 4. 24. Words and Meaning in Gaming : 'World of Warcraft' and 'Counterstrike Global Offensive'

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Sund; [2020]
  Nyckelord :World of Warcraft; Counterstrike; game language; vocabulary; acronyms; speech; World of Warcraft; Counterstrike; spelspråk; vokabulär; akronymer; tal;

  Sammanfattning : Online gaming is a relatively modern phenomenon that is not older than 20 years. Most online players speak English in some form, either by talking or writing. The two games, 'World of Warcraft' and 'Counterstrike' have taken over the gaming-world and the gamers' language has found its way right into the dictionary. LÄS MER

 5. 25. Automated Intro Detection ForTV Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Tiago Redaelli; Jacob Ekedahl; [2020]
  Nyckelord :intro detection; Hidden Markov model; feature selection; image similarity comparison; average hash; SVT; intro detektion; dold Markovmodell; attributselektion; bildlikhet; average hash; SVT;

  Sammanfattning : Media consumption has shown a tremendous increase in recent years, and with this increase, new audience expectations are put on the features offered by media-streaming services. One of these expectations is the ability to skip redundant content, which most probably is not of interest to the user. LÄS MER