Sökning: "video"

Visar resultat 21 - 25 av 3013 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 21. Volume Rendering Simulation in Real-Time

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Enrique Perez Soler; [2020]
  Nyckelord :Volume Rendering; Real-time Simulation; Computer Graphics ; Shader ; Volymåtergivning; realtidssimulering; datorgrafik;

  Sammanfattning : Computer graphics is a branch of Computer Science that specializes in the virtual representation of real-life objects in a computer screen. While the past advancements in this field were commonly related to entertaining media industries such as video games and movies, these have found a use in others. LÄS MER

 2. 22. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 3. 23. The Effects of Using Video Games Compared to Traditional Methods in an EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ström; Emelie Fröjd; [2020]
  Nyckelord :EFL; English as a Foreign Language; video games; vocabulary; teaching method; digital literacy;

  Sammanfattning : In an ever more digitalised society, there is a growing interest in digital pedagogic aids and a growing need for pedagogues to utilize new digital tools. The importance of being able to survey and evaluate information from digital sources is paramount, and the Swedish school system is responsible for teaching pupils these skills. LÄS MER

 4. 24. Gender & race in digital game cultures: A critical discourse analytical approach to Metacritic game reviews

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Bork; [2020]
  Nyckelord :Feminist CDA; Gender; Digital methods; Game studies; Alt-Right; Feministisk CDA; Genus; Digitala metoder; Spelstudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines user reviews of the video game Wolfenstein II: The New Colossus (Machine games 2017). From a total of 560 reviews, 176 reviews engaging with social and political issues in the game was selected for a critical discourse analysis. LÄS MER

 5. 25. Visualization in games: How is health and health-changes visualized in games? : An analysis of game graphics in current games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Jonathan Karlén; Oscar Sandell; [2020]
  Nyckelord :Video game graphics; visuals; recent games; game design; content analysis; Videospel spelgrafik; grafik; nutida spel; speldesign; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The following study investigates how recent games (2014 - 2018) visualize health and health changes, with a focus on the player character’s health, the player character taking damage and the graphical user interface (GUI). 50 games were coded via gameplay videos on YouTube and then analysed. LÄS MER