Sökning: "video"

Visar resultat 31 - 35 av 2799 uppsatser innehållade ordet video.

 1. 31. Visual appeal versus usability : A quantitative analysis of the importance of visual appeal and usability in e-commerce

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Gustav Haglund; Clara Mood Román; [2020]
  Nyckelord :User experience; UX design; e-commerce; visual appeal; usability; trustworthiness;

  Sammanfattning : Unappealing websites are rejected quickly upon visiting them, while visitors spend more time on visually appealing websites before judging its reliability; but to what extent can visual appeal alone carry the success of a website, and is it so powerful that good usability can be sacrificed? This paper studies the respective importance of visual appeal and usability in e-commerce as factors, in order to determine which factor plays the bigger role in generating trust and credibility for an e-commerce site, as credibility perception is highly correlated with its visual complexity. The relation between these two factors and the likelihood to make a purchase is also discussed. LÄS MER

 2. 32. The Effects of Visual Style on Perceived Challenge

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Viktor Berger Grönros; [2020]
  Nyckelord :visual style; challenge; video games; competence; player experience;

  Sammanfattning : With a recent rise in popularity (and controversy) of challenging games, many have attempted to emulate their success. These games are commonly styled with dark, gritty and often surreal settings and characters. LÄS MER

 3. 33. Real Time Gym Activity Detection using Monocular RGB Camera

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammad Samer Alshatta; [2020]
  Nyckelord :ActivityDetection; RNN; GymActionDetection; PoseBasedActionDetection; DeepLearning; SkeletonBasedOnlineActionDetection;

  Sammanfattning : Action detection is an attractive area for researchers in computer vision, healthcare, physiotherapy, psychology, and others. Intensive work has been done in this area due to its wide range of applications such as security surveillance, video tagging, Human-Computer Interaction (HCI), robotics, medical diagnosis, sports analysis, interactive gaming, and many others. LÄS MER

 4. 34. Narrativa strukturer i videospelet God of War : Ett utforskande av möjligheten att använda svenskämnets litterära analysverktyg i en spelanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Karlsson Pacheco; [2020]
  Nyckelord :Narratologi; reader-response; textuniversum; narrativ fantasi; videospel; litteraturundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Det finns i skrivande stund en ökad efterfrågan på videospel i litteraturundervisningen i svenskämnet. För att inkluderingen ska ske friktionsfritt underlättar det att kunna använda analysverktyg som redan är vedertagna för svensklärare. LÄS MER

 5. 35. Words and Meaning in Gaming : 'World of Warcraft' and 'Counterstrike Global Offensive'

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Sund; [2020]
  Nyckelord :World of Warcraft; Counterstrike; game language; vocabulary; acronyms; speech; World of Warcraft; Counterstrike; spelspråk; vokabulär; akronymer; tal;

  Sammanfattning : Online gaming is a relatively modern phenomenon that is not older than 20 years. Most online players speak English in some form, either by talking or writing. The two games, 'World of Warcraft' and 'Counterstrike' have taken over the gaming-world and the gamers' language has found its way right into the dictionary. LÄS MER