Sökning: "videoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet videoanalys.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 3. 3. Lärande växer fram : En aktionsforskningsstudie med fokus på utveckling av kollegialt lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Jägstedt; [2021]
  Nyckelord :Collegial learning; communication; co-planning; forced structure; video analysis; Kollegialt lärande; kommunikation; påtvingad struktur; samplanering; videoanalys;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Utvecklingen av läraryrket har gått från att innebära mycket ensamarbete mot att mer och mer innefatta möjlighet till samarbete med kollegor. LÄS MER

 4. 4. Analysis and reconstruction of head kinematics during accidents in fast alpine skiing disciplines : Experimental research about the accuracy and drawbacks associated with a video analysis tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolo Dall'Acqua; [2021]
  Nyckelord :Alpine Skiing; Helmet; Impacts; Kinematics; Safety; TBI; Alpin skidåkning; Hjälm; Kollisioner; Kinematik; Säkerhet; TBI;

  Sammanfattning : Head injuries caused by impacts are among the most critical and dangerous types of accidents that can occur while practising sports. Alpine skiing is one of the activities with the highest incidence of head injuries. LÄS MER

 5. 5. Se upp i backen! Cyklisters val av hastighet i lutning med svängradie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anna Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Framkomlighet; säkerhet; svängradie; lutning; cyklister; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln som färdmedel är bra för miljön och ökar folkhälsan. I syfte att öka cyklandet har ett antal prioriterande insatsområden tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (Trafikverket, 2018). Bland dem finns säker infrastruktur och beteendepåverkande insatser. LÄS MER