Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Obstruktiva problem från de övre luftvägarna hos travhästar som undersökts med videoendoskop under maximal ansträngning : en prevalensstudie

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Axel Wallman; [2009]
    Nyckelord :endoskopi; obstruktiva problem; travhästar; DDSP; videoendoskopi; maximal ansträngning; felläge mjuka gommen; övre luftvägar;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka prevalensen av obstruktiva problem från de övre luftvägarna hos svenska travhästar vid maximal ansträngning. Undersökningen genomförs med hjälp av en ny typ av utrustning där man kan endoskopera hästar under maximalt arbete på en travbana. LÄS MER