Sökning: "videoföreläsning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet videoföreläsning.

 1. 1. Att flippa läxan – En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av flippade läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie behandlar användningen av läxor i det flippade matematikklassrummet, så kallade flippade läxor. Flippat klassrum är en pedagogisk arbetsmetod som karaktäriseras av att traditionella föreläsningar flyttas ut ur klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Skillnad i skärmstorlek och skärmtyp: påverkan på inlärning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Zettergren; Mina Tavakoli; [2019]
  Nyckelord :E-learning; M-learning; Mobile-learning; screen size; learning; video lectures; e-lärande; m-lärande; Mobil-lärande; skärmstorlek; lärande; videoföreläsningar;

  Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat samhälle har även utbildningen blivit genomsyrad av denna digitalisering. Det har lett till en ökning i produktion av videoföreläsningar som studenter, på högskolenivå främst, allt oftare använder sig av i inlärningssyfte. LÄS MER

 3. 3. Den flippade läxan : En systematisk litteraturstudie av läxor i det flippade matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för läxans roll i det flippade matematiklassrummet. Arbetsmetoden ”Flippat klassrum” karaktäriseras av en förflyttning av traditionella föreläsningar ut ur klassrummet. Direkta instruktioner ges istället som läxa, ”flippad läxa”, ofta i form av videoföreläsningar. LÄS MER

 4. 4. Twittertåget - resan mot ett förbättrat anseende? : En studie om twittrande resenärers attityd till SJ AB:s kommunikation genom Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Danielsson; Lotta Rauséus; [2011]
  Nyckelord :Twitter; SJ AB; attityd; anseende; kommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala medier har inneburit både möjligheter och hot för företag i deras anseendehantering. Sociala medier som Twitter ger kunder möjlighet att vara opinionsbildare och snabbt sprida information. LÄS MER