Sökning: "videoinspelning"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet videoinspelning.

 1. 1. "En bok utan bilder? Det låter konstigt" : En fenomenologisk studie om barns upplevelser av bild och handling i böcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Ankarbranth; Amanda Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :Barns perspektiv; fenomenologi; förskola; barnböcker;

  Sammanfattning : Studiens problemområde grundar sig i att det finns behov av forskning utifrån barns perspektiv gällandes barns uppfattningar av bilder och handling under högläsning. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn beskriver och uttrycker sina uppfattningar kring handling och bilder i olika barnböcker. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av instruktioner för maskinoperatörer

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmila Patel; Aron Sritharan; [2020]
  Nyckelord :small and medium-sized enterprises SME ; virtual reality VR ; tacit knowledge; standardised work; små och medelstora företag SMF ; virtual reality virtuell verklighet ; augmented reality förstärkt verklighet ; tyst kunskap; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes hos ett tillverkande företag utanför Stockholm. Företagets produktion består delvis av egenbyggda maskiner. Lämpliga instruktioner för underhåll, riggning samt felsökning fanns inte tillgängliga för dessa maskiner. En av de mest kritiska avdelningarna hos företaget kallas för klipp- och rullavdelningen. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mergim Spahija; Jasarevic Mirza; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. LÄS MER

 4. 4. Högstadielärares syn på digitaliseringens möjligheter samt begränsningar inom ämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adis Ceric; Musawar Rashid; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att belysa vilka digitala verktyg som implementeras inom ämnet samt de möjligheter och begränsningar idrottsläraren har gällande sitt användande av digitala verktyg i ämnet idrott och hälsa. Utöver detta undersöker vi också hur lärarna använder sig av de digitala verktygens möjligheter, genom att synliggöra kopplingar mellan lärarnas användning samt elevers lärande och utveckling inom ämnet. LÄS MER

 5. 5. Barns rörelse i förskolan : En fenomenologisk studie om rörelsens begränsningar och betydelse ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filippa Bååth; Evelina Persson; [2020]
  Nyckelord :Rörelse; betydelse; begränsningar;

  Sammanfattning : Föreliggande studies problemområde grundar sig i ett behov av forskning ur barns perspektiv kring barns rörelse. Den tidigare forskningen utgår från vuxnas perspektiv därmed fylls en kunskapslucka genom att utgå från barns perspektiv. LÄS MER