Sökning: "videoobservation"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet videoobservation.

 1. 1. "Kofta, qofte, köttbullar, köttbullar! Spagetti" : Kommunikativa redskap i förskolans värld.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Karlsson; Marina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Artefakt; flerspråkighet; förskola; interaktionsanalys; kommunikativa redskap; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; videoobservation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger erbjöd kommunikativa redskap och artefakter som stöd i barns språkutveckling och kommunikation. Frågorna för den här studien var ”Hur skapas språkpraktiker i förskolan? Hur använder sig barnen av kommunikativa redskap som ett stöd i sin språkutveckling?”. LÄS MER

 2. 2. Med dans som uttrycksform : Hur barn genom dans gestaltar och kommunicerar sina upplevelser av fenomenet årstider

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Dans; dans i förskolan; dans som uttrycksform; gestaltning; upplevelser av årstider.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur dans kan användas som uttrycksform av barn i förskolan. Det fokus som studien har är barns upplevelser av årstider, hur barnen gestaltar och kommunicerar dessa via dansen. LÄS MER

 3. 3. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara sångteknik : En självstudie i musikalisk- och scenisk gestaltning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Julia Nylander; [2020]
  Nyckelord :musical- and theatrical interpretation; interpretation; design theory; video documen- tation; self study; musical theatre; musikalisk- och scenisk gestaltning; interpretation; designteori; videodokumentat- ion; självstudie; musikal;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar en sångares önskan att belysa och utveckla sina metoder och sin insikt i interpretation och dess betydelse för sång. Det är en självstudie som med hjälp av videoobservation dokumenterat åtta övningstillfällen av en musikallåt. LÄS MER

 5. 5. Dansa konståkning : En rörelseanalys av ett score utfört på is och golv

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Louise Dursjö; [2020]
  Nyckelord :Figure skating; Contemporary dance; Contact Improvisation; Fall Release; Score; Improvisation; Video observation; Introspection; Konståkning; Modern nutida dans; Kontaktimprovisation; Score; Improvisation; Videoobservation; introspektion;

  Sammanfattning : Dance figure skating – A comparison between a score executed on ice and on floor This work derives from a curiosity of how figure skating and contemporary dance as two different art formscould work together. In what ways can different techniques within the fields of contemporary dance and figureskating inspire and develop each other? Video analysis together with introspection are used as methods. LÄS MER