Sökning: "videor"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet videor.

 1. 1. Evaluating Generated Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agent(ECA) through Real-Time Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuan He; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Agent ECA ; User Study; Evaluation Instrument; Gesture Generation; Gaze-tracking; Förkroppsligad konversationsagent ECA ; Användarstudie; Utvärderingsinstrument; Generering av gester; Spårning av blickar;

  Sammanfattning : Embodied Conversational Agents (ECAs)’ gestures can enhance human perception in many dimensions during interactions. In recent years, data-driven gesture generation approaches for ECAs have attracted considerable research attention and effort, and methods have been continuously optimized. LÄS MER

 2. 2. AR Shopping List : Exploring the Design Space of Smart Glasses to Allow Real-time Recording with Multiple Input Formats

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuxuan Huang; [2022]
  Nyckelord :Shopping list; smart glasses; optical head-mounted displays; augmented reality; memory expansion.;

  Sammanfattning : It is widely considered that in-store shopping is a repetitive yet vital activity in human life. People are accustomed to making shopping lists on a piece of paper or on their mobile phones, or more commonly, memorizing the list in their minds. LÄS MER

 3. 3. "Good luck trying to cancel me" : En kvalitativ innehållsanalys av Youtube-profilen Logan Pauls reparationsstrategier under Aokigahara-incidenten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Levinsson; Tilde Elf; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; Youtube; Logan Paul; strategies; qualitative content analysis; visual analysis; cancel culture; apologia; image repair theory; kriskommunikation; Youtube; Logan Paul; strategier; kvalitativ innehållsanalys; visuell analys; cancelkultur; apologia; image repair theory;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur Youtube-profilen Logan Paul agerade under en kris orsakad av det som populärkulturen kallar cancelkultur. Tre av Logans Youtube-videor undersöktes för att studera vilka reparationsstrategier och visuella element han använde sig av i videorna publicerade efter Aokigahara-incidenten. LÄS MER

 4. 4. Improvisationsmetodik inom jazz : Två sångpedagogers och en trumpetpedagogs syn på jazzimprovisation inom undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jakob Sollevi; [2022]
  Nyckelord :improvisation; sångpedagog; trumpetpedagog; kulturhistorisk teori; pedagogik; jazz; improvisation;

  Sammanfattning : Inom jazzmusiken är improvisation ett viktigt inslag. Hur kommer det sig att en improvisatör spelar som den gör? I Sverige examineras varje år nya sångpedagoger såväl som andra instrumentpedagoger. LÄS MER

 5. 5. The integration of contextual priors and kinematic information during anticipation in skilled boxers : The role of video analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Skoghagen; Lina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Decision-making Martial arts; video analysis; contextual information; Bayesian framework; Beslutsfattande; Kampsport; Videoanalys; Kontextuell information; Bayesianskt ramverk;

  Sammanfattning : The current study examined how repetitive exposure of an opponent’s stroke preferences on video affected the integration of contextual priors and kinematic information during anticipation in skilled boxers. We performed an experimental ingroup-design with a temporal-occlusion video-based anticipation task with repeated measures where 19 male skilled boxers (M = 22. LÄS MER