Sökning: "videospel"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet videospel.

 1. 1. Du kommer aldrig spela detta igen: En undersökning om påverkan temporära upplevelser och exklusivitet har på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Julius Puke; Alyssa Danielsson; [2022]
  Nyckelord :GaaS; FOMO; Perennial games; game design; video games; GaaS; FOMO; Perennial games; speldesign; videospel;

  Sammanfattning : Användandet av temporära upplevelser och exklusivitet har sett en ökning inom moderna Games-as-a-Service spel (GaaS-spel). Några exempel på detta är battle-pass i multiplayer-spel, konserter i Fortnite och viktiga narrativa event. LÄS MER

 2. 2. En föränderlig låda : Game juice och tidsinverkan på en användares upplevelse av att öppna en loot box

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Filip Åfeldt; Li Wikdahl; [2022]
  Nyckelord :Video games; Loot box; UX; Game juice; Anticipation; Time; Arduino; Videospel; Loot box; UX; Game juice; Förväntan; Tid; Arduino;

  Sammanfattning : I denna undersökning analyserar vi hur game juice och tid kan påverka en användares upplevelse av att öppna en loot box. Vi undersöker detta med mål att kvantifiera vilka faktorer som kan påverka användarens upplevelse och vilken typ av påverkan dessa faktorer kan ha. LÄS MER

 3. 3. Adapting the PIC/FLIP fluid simulation method to produce a LEGO water animation & evaluating its performance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alvin Häger; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fluid simulation in computer graphics is a well-researched field used to simulate water in different ways. Although computer graphics techniques in this area usually aim towards creating realistic representations, they can also deviate to create stylized animations of water that adopt different aesthetics whilst maintaining certain aspects of realism. LÄS MER

 4. 4. Visual Design of the Villainous and the Heroic : A Video Game Content Analysis

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Nathalie Pettersson; Vendela Snitt; [2022]
  Nyckelord :Content Analysis; Visual Design; Character Design; Video Games; Villains; Heroes; Innehållsanalys; Visuell design; Spelfigursdesign; Datorspel; Skurkar; Hjältar;

  Sammanfattning : This study conducts a video game character content analysis to examine villains and heroes in video games by visual design, specifically how the visual design differs from one another between the alignments. Samples were collected by browsing a list of top rated video games, sorted by year, at least one villain and hero were chosen from a number of games until a sample of (N=100) was reached. LÄS MER

 5. 5. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspelet Snake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriska aktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via Emotiv Epoc X. LÄS MER