Sökning: "videostimuli"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet videostimuli.

  1. 1. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
    Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER