Sökning: "view of humans"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden view of humans.

 1. 1. Hälsa som mål och medel. En livsåskådningsanalys av chefers tal om hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elisabeth Nagy Jalvenius; [2019-04-01]
  Nyckelord :conception of life; view of humans; health; health work; health promotion;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe and analyse the conception of life and how it influences the view of humans as well as the understanding of human health, more specifically the view of leaders and managers working in the field of health care and how it influences their approach to promoting health in the work place. This research was performed as a qualitative study. LÄS MER

 2. 2. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 3. 3. Coagency of humans and artificial intelligence in sea rescue environments : A closer look at where artificial intelligence can help humans maintain and improve situational awareness in search and rescue operations

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Seger; [2019]
  Nyckelord :joint cognitive system; artificial intelligence; automation; situational awareness; search and rescue; uav; public safety; human factors;

  Sammanfattning : This paper aims to answer the question of how artificial intelligence could help humans maintain and/or improve situational awareness in search and rescue operations at sea, as well as where in such processes artificial intelligence could be incorporated to most efficiently compensate for human vulnerabilities and support human strengths. In order to answer this, a joint cognitive system perspective has been adopted whilst joining in search and rescue practice operations. LÄS MER

 4. 4. “Exciting animal” or “blood thirsty beast”? : A critical discourse analysis of the coverage of the wolf issue in Swedish news media

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Linnander; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Sweden; wolf; centre-periphery; political alienation; Krisitk diskursanalys; Sverige; varg; centrum-periferi; politisk alienation;

  Sammanfattning : This is a study of how the wolf is constructed as a controversial issue in Swedish newspapers. The wolf is the most debated and controversial animal in Sweden and splits the country into two camps. On one side are the people who believe that the animal is a natural part of the Swedish fauna and should be protected. LÄS MER

 5. 5. Kan barn göra annat än att plocka skräp? : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med att barn ska skapa sig en förståelse av människans delaktighet i naturens kretslopp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Dungert; Rani Nambiar; [2019]
  Nyckelord :natural cycle of nature; sustainable development; preschool teachers approach; teaching; variation theory; naturens kretslopp; hållbar utveckling; förskollärares förhållningssätt; undervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till att arbeta med att barn ska skapa förståelse av sin delaktighet i naturens kretslopp. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare gav svar på studiens frågeställningar. LÄS MER