Sökning: "views about separation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden views about separation.

 1. 1. Children in Prison: Contemplating Processes and Decisions to Separate the Children from their Mothers in Uganda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :KATO Francis; [2020-03-13]
  Nyckelord :Prison; imprisoned mothers; staff; Children; living alongside their imprisoned mother s ; views about separation; Separation process and decision; Uganda Prisons Act 2006.;

  Sammanfattning : Introduction and context: With the number of imprisoned women who also double as mother continue to grow, so has the number of innocent children accompanying their mother behind bars. Around the World, different countries have approached this issue in different ways within their respective national policy and legal frameworks. LÄS MER

 2. 2. Jag måste ju bete mig som en kille

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Berghman; Siri Björkgren; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; socialt arbete; ungdomar; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa området våld i ungas nära relationer, med fokus på det digitala våldet, och därav bidra med kunskap till det sociala arbetet med unga. Detta gör vi genom att undersöka unga personers uppfattningar om våld i nära relation, genus och sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors och fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor med ökad rectusdiastas efter graviditet : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madeleine Fåhraeus; Chantal Saliba Persson; [2018]
  Nyckelord :midwife; physiotherapist; diastasis recti; cooperation; Barnmorska; fysioterapeut; rectus diastas; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magmuskeldelningen mellan de två rectusbukarna benämns även rectusdiastas (RD) och ökar under graviditeten pga. hormonell och mekanisk inverkan. Återhämtning sker naturligt de första åtta veckorna postpartum men delningen kan kvarstå därefter. I denna studie benämns patologisk diastas för ökad RD. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattning om inskolning i förskoleverksamhet : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om olika inskolningsmodeller - traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :introduction; traditional introduction; parental-active introduction; attacment; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning; anknytning;

  Sammanfattning : When children start preschool, it can be a big change for the whole family and for many children the first big separation in life. The first meeting of preschool takes place through introduction. In Sweden today, there are mainly two models of introduction that are being practiced - traditional introduction and parental-active introduction. LÄS MER

 5. 5. The impact of auditor rotation on audit quality : A qualitative study conducted with audit companies and public listed companies located in Sweden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sonja Oberleitner Oberleitner; [2017]
  Nyckelord :auditor rotation;

  Sammanfattning : The collapse of Enron and several other companies, such as Global Crossing and the more recent scandal of Tesco, raised concerns worldwide about auditor independence and audit quality. The scandals have proven that particularly the joint-provision of auditing and nonaudit services (NAS) along with a long-term auditor-client relationship tend to adversely impact auditor independence thus audit quality, triggering the need for a new regulation. LÄS MER