Sökning: "vignette"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet vignette.

 1. 1. Victim Blaming and the Swedish Consent Law - A Swedish vignette experiment investigating the effectiveness of the Law of Consent on normative attitudes towards victim blaming

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristen Jed Rosario; Stina Öman; [2021-09-13]
  Nyckelord :norms; law; economics; economics; economics; consent; victim blame; rape; beliefs; attitudes; behavior; vignette; expressive effect;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Cosmetics gone green : A quantitative experimental study on green promotional cues and consumers’ purchase intention

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Charlotte Green; [2021]
  Nyckelord :green promotion; intrinsic cues; extrinsic cues; theory of planned behavior; ingredients; formula; packaging; brand; green cosmetic products; consumer behavior; purchase intention;

  Sammanfattning : In the context of the world's increasing environmental challenges and the rise of green consumerism, promoting sustainable consumer behavior is more important than ever. This study aims at extending the understanding of consumers' purchase  intention of  environmentally friendly cosmetic products. LÄS MER

 3. 3. Sammanbrott i familjehemsvård : En kvalitativ intervju- och vinjettstudie om barnsekreterares erfarenheter och upplevelser av barnperspektivet och barnets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Paula Hedenström Quiroz; Sara Kohonen; [2021]
  Nyckelord :child perspective; child’s perspective; child welfare social worker; foster care; placement breakdown; barnets perspektiv; barnperspektiv; barnsekreterare; familjehemsvård; sammanbrott;

  Sammanfattning : Barn i familjehemsvård har rätt till stabil vård. Trots detta blir familjehemsvården inte alltid kontinuerlig och resulterar i sammanbrott, vilket försätter barnet i en ännu mer utsatt situation. LÄS MER

 4. 4. Vad styr allvarlighetsbedömningarna? Ett vinjettexperiment om socialsekreterares bedömningar av våld i nära relation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Norén; [2021]
  Nyckelord :intimate partner violence; perpetrator; professional judgements; factorial survey; discretional reasoning Våld i nära relation; förövare; professionella bedömningar; experimentella vinjetter; diskretionärt resonemang.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate which factors relating to the 1) perpetrator of intimate partner violence and 2) the respondents have an impact on social workers’ judgements about the severity of intimate partner violence. The study was carried out by a factorial survey method - experimental vignettes - in which the respondents were asked to make judgements about vignettes – or fictitious cases – describing a report of concern to the social service involving intimate partner violence. LÄS MER

 5. 5. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER