Sökning: "vigour"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet vigour.

 1. 1. Tillväxtens friktion : En studie om dynamiken mellan internationella insatser och nationell försvarsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Patrik Karlsson; Jan-Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Forces has always had as its indisputable function to defend Sweden.Focus has been national; to defend the country’s borders and its sovereignty has always beenthe center of attention. In the later years the threat has changed. A substantial disarmament has taken place and focus shifted to international military operations. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse mellan labradoodle, goldendoodle & deras föräldraraser : Är ”doodles” friskare, snällare och modigare än sina renrasiga föräldrar?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Canine health; Dog health; Dog mentality; Doodle; Goldendoodle; Golden retriever; Golden retriever; Labradoodle; Labrador retriever; Poodle.;

  Sammanfattning : The advantages with breeding purebred dogs are that offspring will be more predictable when it comes to morphology, possible diseases, and mentality. This enables breeding more healthy animals since it makes it possible to track the health history, but it is also resulting in a higher inbreeding, extreme breeding standards and thus sicker animals. LÄS MER

 3. 3. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 4. 4. Effekt av strikt lågkolhydratskost på välbefinnande vid viktminskning hos personer med övervikt eller fetma - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Ericson; Olivia Persson; [2018-06-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The effect of weight loss with a strict low carbohydrate diet onwellbeing in overweigh or obese - a systematic reviewAuthor: Rebecca Ericson and Olivia PerssonSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Frode SlideProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’ s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: 2018-03-27Background Overweight and obesity is a growing problem in our society and a weight lossmethod is to eat low carbohydrate diets. Evidens regarding whether moderate or strict lowcarbohydrate diet effects kvalite of life is unclear. LÄS MER

 5. 5. Coach-atlet relationens kvalité och faktorer för överträning hos svenska CrossFit-utövare : Påverkar svenska CrossFit-utövares upplevda relation med deras coach graden av faktorer som kan relateras till överträning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Jakob Geholm; [2018]
  Nyckelord :CrossFit; Overtraining; Coach-athlete relationship; psychology; CrossFit; överträning; coach-atlet relation; psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utöka förståelsen för coachers roll i graden av faktorer som kan relateras till överträning hos svenska CrossFit-utövare. Urvalet bestod av 42 CrossFit-utövare (n=42), dessa bestod av 30 kvinnor (72%), 11 (26%) män och en som inte ville definiera kön (2%). Alla deltagare var från Sverige. LÄS MER