Sökning: "vikarie"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet vikarie.

 1. 1. Specialpedagogernas arbetsuppgifter : en enkätstudie med specialpedagoger på stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jennica Örlebäck; Sara Erixon; [2019]
  Nyckelord :Questionnaire; education ordinance; special education; special educators tasks; special educators profession; systems theory; Enkätstudie; examensordningen; specialpedagogik; specialpedagogens arbetsuppgifter; specialpedagogens yrkesroll; systemteori;

  Sammanfattning : Specialpedagogernas roll över tid har varit föränderlig och genom denna studie vill vi se vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika stadierna F-6, 7-9 och gymnasiet. Även få en bild av vilka arbetsuppgifter som ingår regelbundet i specialpedagogens uppdrag samt se om och i så fall vilka arbetsuppgifter som specialpedagogen har som inte är specificerat i examensordningen. LÄS MER

 2. 2. Behövs vila i förskolan?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Ackell; Linda Schmidt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractFår de barn som är vakna under sin vistelse på förskolan möjlighet till vila och återhämtning? Syftet med studien är att undersöka vila utifrån förskollärares erfarenheter. Frågeställningarna som ligger till grund för vårt arbete är: 1. Vilka möjligheter till vila och återhämtning ges för de vakna barnen? 2. LÄS MER

 3. 3. ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.” : En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mikaela Wahlgren; Stina Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :stress; förskollärare; #pressatläge; förskoleupproret; utvecklingsekologisk teori; den utvidgade didaktiska triangeln;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Vad är anledning till att det framkommer konflikter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och hur undviker man dessa?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Antoneta Gega; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om miljön på en arbetsplats, förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagagaren. Det interna i företaget. För att kunna ta reda på det valde jag att använda mig av kvantitativ forskning, där jag gjorde en enkätundersökning baserat på åtta frågeställningar. Samt genom kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Nord; Sandra Weikert; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; inflytande; makt; motstånd; måltidssituation; normer; regler;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vårt intresse av att undersöka barns inflytande och delaktighet i förskolan har kommit av diskussioner med pedagoger ute på olika förskolor. Pedagogerna menar att barnen har mycket inflytande och delaktighet i verksamheten men vi har inte sett att detta förekommit när vi varit på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller arbetat som vikarie. LÄS MER