Sökning: "vikten av evidensbaserad kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vikten av evidensbaserad kunskap.

 1. 1. Följsamheten till nationella riktlinjer för centralvenösa infarter på intensivvårdsavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Hultqvist; Michelle Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :central venous catheters; compliance; experiences; guidelines; hospital associated infections; ICU nurse; intensive care; centralvenösa infarter; följsamhet; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; riktlinjer; upplevelser; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan har en central roll beträffande hantering av centralvenösa infarter och det infektionsförebyggande arbetet som medföljer dem. Nationella riktlinjer för centralvenösa infarter är byggda utifrån evidens och patientsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors kunskapsbehov vid information om riskfaktorer vid akut koronart syndrom : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Ejebjörk; Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :Information; Akut koronart syndrom; Sjuksköterskans kunskap; Evidensbaserad vård; Säker vård;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna ses en fortsatt minskning av antalet personer som drabbas av akut koronart syndrom (AKS). Förändring av patientens livsstil och därmed en minskning av risken att insjukna eller återinsjukna i AKS, har visat sig ha stor betydelse för att förebygga och minska dödligheten vid AKS. LÄS MER

 4. 4. Sår och sårläkning hos äldre - sjuksköterskors perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Therése Persson; Johanna Glans; [2019]
  Nyckelord :Evidence; nutrition; wound; aged; prevention; Evidens; nutritin; sår; äldre; prevention;

  Sammanfattning : Svårläkta sår hos äldre personer är ett växande problem i Sverige och internationellt, vilket medför stort lidande. Med preventivt arbete och genom att tillämpa evidensbaserad kunskap om sår och sårläkning så skulle antalet uppkomna sår kunna minskas. LÄS MER

 5. 5. Påverkande faktorer vid sömnbesvär, trötthet och fatigue hos patienter med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Johansson; Ann-Charlotte Sandell; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; Sleep; Fatigue; Experience; Tiredness; Emergency care; Hjärtsvikt; Sömn; Fatigue; Upplevelse; Trötthet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar i Sverige uppskattningsvis två till tre procent av befolkningen. Tillståndet är ingen sjukdom utan ett sammankopplat syndrom med flertalet olika påverkande faktorer. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukvårdsbesök samt återkommande vårdtillfällen inom slutenvård. LÄS MER