Sökning: "vikten av marknadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden vikten av marknadsanalys.

 1. 1. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 2. 2. Att erbjuda nyheter på surfplattor i framtiden : En marknadsanalys av nyhetstidningars digitala närvaro i surfplattor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Oscar Karlsson; [2014]
  Nyckelord :newspaper; market; digital; newspapers; content; news; on; tablet; tablet statistics; digitalization; business model; dagstidningsmarknaden; digitala nyhetstidningar; digitalt innehåll; surfplatta; nyheter på surfplattan; surfplattestatistik; digitalisering; av; tidningar; digital affärsmodell;

  Sammanfattning : Denna studie av den digitala marknaden för svensk dagspress är ett examensarbete utfört åt kvällstidningen Expressen. Undersökningen syftar till att utreda den strukturella marknadssituationen för svensk dagspress och dess förutsättningar rörande framtida närvaro i surfplattan. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande personalarbete - ett arbetssätt som förbättrar på lång sikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gabriella Danerhall; Frida Peterson; Malin Svärd; [2009]
  Nyckelord :hälsa; human resourse management; ledare; friskvård; utvärdering; mäta; friskvårdsåtgärder; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsen's titel: Hälsofrämjande personalarbete - ett arbetssätt som förbättrar på lång sikt. Universitet och institution: Lund's Universitet, Service Management, Campu's Helsingborg. Ämne/nivå: SMTX06, Kandidatuppsat's 15 p. Seminariedatum: 5 juni Vårterminen 2008. LÄS MER

 4. 4. Tro det om du vill, men relevant är det - Hur företag inom handel använder Event Marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Åsa Höglund; Kelly Butler; Viktoria Bruce; [2009]
  Nyckelord :handel; event marketing; relevans; through-the-line-marknadsföring; varumärkesambassadörer och brand management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Företag inom handel är underrepresenterade i litteratur kring Event Marketing. Kommunikationsverktyget som erbjuder interaktion tilltalar dagens upplevelsesökande konsumenter. Event Marketing som verktyg är i sin tur underrepresenterat inom Brand Management. LÄS MER

 5. 5. Kundlojalitet i tjänsteföretag - En fallstudie av samverkan mellan Resurs Bank och samarbetande butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julie Kadhum; Annahita Kermanshahi; Almir Krso; [2005]
  Nyckelord :sidoleverantör; kundlojalitet; relationsmarknadsföring; business to business; marknadskanaler; finansieringsbolag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Market study; Marknadsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med vår uppsats är att undersöka i vilken mån tänkesättet bakom begreppet kundlojalitet används i samarbetet mellan Resurs Bank och butikerna, samt att analysera hur kundlojalitetsprogram kan användas för att fördjupa samarbetet mellan en sidoleverantör och dess betjänade butiker. Undersökningsfrågor: Hur arbetar Resurs Bank med sin kundlojalitet? Hur värvar Resurs Bank sina kunder och på vilka sätt kan man kvarhålla sina kunder på sikt? Slutsats: Vi har genom hela uppsatsen försökt betona vikten av starka relationer. LÄS MER