Sökning: "vikten av utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden vikten av utvärdering.

 1. 1. Bemanningssjuksköterskor inom slutenvården - hur kvalitéten på patientens vård påverkas

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Pagold; Torbjörn Stenbock Elvhäger; [2019-08-16]
  Nyckelord :Bemanningssjuksköterska; vårdkvalitet; utfall; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Underbemanning är idag ett världskänt problem inom hälso- och sjukvård. I Sverige stängs vårdavdelningar ner till följd av detta. För att möta problemet är en lösning att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag för att fylla tomma pass. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of material properties after laser welding on ductile cast iron

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Olivia Taivalkoski; [2019]
  Nyckelord :Laser welding; ductile cast iron;

  Sammanfattning : Scania wants to lower the weight of their trucks, including the goal to reduce the carbon dioxide emissions, and one way to do that is to use laser welding instead of fastenings.This bachelor thesis work is about laser welding of ductile cast iron, or spheroidal graphite cast iron or nodular cast iron, to QT-steels and case hardening steel and evaluation of the mechanical properties of the weld. LÄS MER

 3. 3. Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter : Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Vehicle-to-building; V2B; Ellastprofil; effektuttag; effektprofil; effekttoppar; egenförbrukning; egenanvändning; solel; solcellsanläggning; laddningsplatser; kontorsfastigheter; styrsystem; styralgoritm; elbilar; elfordon;

  Sammanfattning : Genom detta examensarbete utvärderas den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets elektriska system genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring av webbapplikationer : En utvärdering av testautomatisering med agila utvecklingsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Ayad Shaif; [2019]
  Nyckelord :Test automation; GUI-regression tests; test scenario; Scrum; BDD; Testautomatisering; GUI-regressionstester; testscenario; Scrum; BDD;

  Sammanfattning : Quality assurance is becoming increasingly important to implement in expanding development projects. The components being built must be tested regularly to ensure the functionality of the whole product. LÄS MER

 5. 5. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER