Sökning: "vikten av vikten Ylva Bjereld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vikten av vikten Ylva Bjereld.

  1. 1. Vikten av vikten - en studie av gymnasieungdomars syn på förhållandet mellan ätstörning, normalitet och den ideala kroppen

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ylva Bjereld; [2010-01-27]
    Nyckelord :ideal body; youth; eating disorder; normal; body image;

    Sammanfattning : The human body has more meaning than a physical part, both in action and mind. Many differentiated and contradictory feelings can be associated with the body; joy, pride and attraction, but also repulsion, disgust and despise. LÄS MER