Sökning: "viktfobi"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet viktfobi.

 1. 1. Kroppsuppfattning hos personer med ätstörning: Specialistsjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Holmberg; Pernilla Setteskog; [2023-05-05]
  Nyckelord :Kroppsuppfattning; kroppsmissnöje; skev kroppsuppfattning; ätstörning; viktfobi; specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en samling av psykiatriska diagnoser som orsakar stort lidande och ger allvarliga somatiska, psykiska och sociala följder. Kroppsuppfattningen hos personer med ätstörning är ofta påverkad på ett negativt sätt. LÄS MER

 2. 2. Pharmacological treatment of the core symptoms of Anorexia nervosa – a systematic literature review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Läkarutbildningen

  Författare :Elin Munke; [2021]
  Nyckelord :anorexia nervosa; pharmacological treatment; pharmacotherapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background/Aim: Anorexia nervosa (AN) is a serious psychiatric disorder with one of the highest mortality rates of all psychiatric diagnoses. Today there is no approved pharmacological treatment of Anorexia Nervosa. LÄS MER

 3. 3. Hur kvinnor med Anorexia nervosa upplever mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Madeleine Carlsson; Linda Söderquist; [2010]
  Nyckelord :Anorexia; nervosa; medpatienter; mötet; vården; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrunden: Anorexia Nervosa är en form av ätstörning och sjukdomen drabbar fler kvinnor än män och gör ofta debut i tonåren. Sjukdomen präglas av avsiktlig självsvält, viktfobi och förvrängd kroppsuppfattning. Att skapa en bra relation i mötet mellan patient och sjukvårdspersonal är svårt. LÄS MER