Sökning: "viktig ögonkontakt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden viktig ögonkontakt.

 1. 1. En samtalsanalytisk observation av det muntliga nationella provet i svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Rebecka Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :samtalsanalys; bedöma muntlig förmåga; nationellt prov;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks vad som krävs för att lyckas väl på det muntliga nationella provet i årskurs 9. Genom samtalsanalytisk observation av ett, enligt skolverket, föredömligt inspelat provexempel finner jag flera framgångsfaktorer. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Chiara Fabbrianesi; Camilla Zetterström; [2019]
  Nyckelord :Communication; Nonverbal communication; Palliative care; Kommunikation; Ickeverbal kommunikation; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Kommunikation delas in i verbal och icke-verbal då det inte bara är språket som är viktigt i förmedlandet av ett meddelande, utan också de icke- verbala signalerna som sänds via kroppen eller tonläget. Relaterat till hälso - och sjukvård innebär kommunikation att kunna förstå och tillämpa olika behov samtidigt som att kunna skapa en interpersonell relation av ömsesidigt förtroende med patienter. LÄS MER

 3. 3. PATIENTERS ERFARENHETER AV SJUKSKÖTERSKANS KOMMUNIKATION INOM SLUTENVÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mona Mahra; Madeleine Levin; [2019]
  Nyckelord :erfarenheter; kommunikation; kroppsspråk; närvaro; samspel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en central del av sjukvården och är en viktig faktor för att kunna erbjuda en säker vård. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är ett viktigt verktyg för att uppnå en tydlig bild över patientens situation. LÄS MER

 4. 4. Konflikt, kommunikation och lärande : En kvalitativ studie om sex förskollärares upplevelser av fungerande kommunikationsstrategier vid konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Fransson; Zeliha Celik; [2016]
  Nyckelord :Konflikthantering; Konflikt; Kommunikationsstrategier; Lärande; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa vilka former av kommunikationsstrategier som förskollärare upplever som framgångsrika i arbetet med att lösa konflikter och skapa möjligheter för lärande, samt hur de arbetar strategiskt för att förebygga konflikter i förskolan. Detta för att få en förståelse för hur förskollärare kan kommunicera med barn under konflikter och hur konflikter kan hanteras i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskor upplevelse av icke- verbal kommunikation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Inas Jabiny; [2016]
  Nyckelord :Nursing care; Non verbal communication; Patient perspective; Nurse-patientrelation; Touch; Empathy; Emotion and body language; Omvårdnad; Icke-verbal kommunikation; Patientperspektiv; Sjuksköterska - patient - relation; Beröring; Empati; Förståelse och kroppsspråk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke-verbal kommunikation är ett samlingsnamn för all information där man inte använder ord, till exempel ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, empati, ögonkontakt, beröring, aktivt lyssnande och tonfall. Forskning visar att den icke-verbala kommunikationen är svag i allvarliga vårdsituationer samt att patienten kan behöva mer icke-verbal kommunikation från sjuksköterskan. LÄS MER