Sökning: "viktiga händelser i usa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden viktiga händelser i usa.

 1. 1. Skulle en finansiell förändring påverka bolånetagare i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Louise Österberg; [2018]
  Nyckelord :Herd Behavior; Financial Literacy; Asymmetric information; Räntehöjning; Fall i bostadspriserna; Bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : Finansmarknaden har visat sig ha stor effekt på länders ekonomier. I den globaliserade värld vi idag lever i innebär det att en kris i ett land kan sprida sig till resten av världen. Detta var vad som hände under finanskrisen 2008–2009. Då uppstod en kris i USA med grund i ett flertal faktorer. LÄS MER

 2. 2. Handel med förhinder -En studie avseende Sveriges handelsförbindelser med Kina respektive Japan under 1950-talet (1949-1961)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anders Edwardsson; [2016]
  Nyckelord :Handel Sverige Japan Kina 1950-talet Institutionella förutsättningar; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens bidrag till forskningen är att ingående beskriva hur handeln mellan Sverige och Kina respektive Japan utvecklades under 1950-talet (1949-1961) och framförallt beskriva hur de institutionella förutsättningarna, dvs. formella och informella spelregler och väsentliga händelser kom att påverka handeln. LÄS MER

 3. 3. Verkligt värde : Begreppets historiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jeannie Rönn; Cecilia Hjelm; [2014]
  Nyckelord :verkligt värde; redovisningshistoria; IFRS 13; rättvisande bild; fjärde direktivet; true and fair;

  Sammanfattning : Titel: Verkligt värde - Begreppets historiska utveckling Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Cecilia Hjelm och Jeannie Rönn Handledare: Arne Fagerström Datum: 2014-05-26 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka viktiga händelser under 1900-talet fram till idag, som har påverkat utveckling av begreppet verkligt värde. Vidare ingår det i syftet att redogöra hur synen på begreppet har förändrats över tid ur ett västeuropeiskt och amerikanskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Demokratiska krigsbrott : En studie av tyska krigsfångar i franska och amerikanska händer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Öhlund; [2013]
  Nyckelord :Krigsbrott; andra världskriget; Genevekonventionen; krigsfångar;

  Sammanfattning : I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till Västtysklands grundande, den 23 maj 1949. LÄS MER

 5. 5. Minnet av Amerika : -en studie av emigrationen på 1920-talet utifrån sju livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Eva-Karin Karlsson; [2006]
  Nyckelord :historia; emigration; Amerika; 1920-talet; livsberättelse; minne;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar 1920-talets emigration från Sverige till USA. I uppsatsen undersöks hur sju emigranter i sina livsberättelser berättar om sina erfarenheter av emigrationen.Frågorna som ställs rör hur emigranterna minns och berättar om sina liv i sina livsberättelser. LÄS MER