Sökning: "viktiga händelser under andra världskriget"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden viktiga händelser under andra världskriget.

 1. 1. Study of morphological evolution of dune fields in Cantabria  (N. Spain) during the Anthropocene

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Borghero; [2015]
  Nyckelord :Dune fields; Cantabrian coast; erosion; ArcGIS; Anthropocene; Dynfält; Kantabriska kusten; erosion; ArcGIS; Antropocen;

  Sammanfattning : The beach-dune system constitutes a dynamic system in which several natural processes interact, both at short and long time scale. Beaches are important because are the source of sediment for the dunes that form at the limit of the shore and that create barriers that protect the mainland from the high energy waves and from floods. LÄS MER

 2. 2. Demokratiska krigsbrott : En studie av tyska krigsfångar i franska och amerikanska händer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Öhlund; [2013]
  Nyckelord :Krigsbrott; andra världskriget; Genevekonventionen; krigsfångar;

  Sammanfattning : I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till Västtysklands grundande, den 23 maj 1949. LÄS MER

 3. 3. Utbyggnad av Warszawas tunnelbana : studie av ny linjesträckning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Olof Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Tunnelbana; tunnelbaneutbyggnad; Warszawa; nyexploatering; resandeunderlag; passagerarkapacitet;

  Sammanfattning : Warszawa är en stad som ständigt förändrats av historiska händelser, den viktigaste har kanske varit andra världskriget. I slutet av kriget var cirka 90% av staden jämnad med marken. LÄS MER