Sökning: "viktigt att stava rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden viktigt att stava rätt.

 1. 1. En fallstudie om lärares och elevers uppfattningar kring särskild begåvning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiera; skriftspråk; speciallärare; särskild begåvning; twice- exceptional; upptäcka;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien vill belysa de särskilt begåvade eleverna, hur lärare kan möta och upptäcka dem så att de får den kunskapsutveckling de har rätt till. Att särskilt begåvade även kan ha inlärningssvårigheter, att begåvningen också kan vara ett hinder i deras inlärning och dölja andra svårigheter p.g.a. LÄS MER

 2. 2. Bärbar dator eller datorplatta, när eleven själv får välja

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Lennartsson; [2016]
  Nyckelord :Appropriera; artefakt; bärbar dator; datorplatta; medierade verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Bakgrund För elever som är i behov av stöd kan ett digitalt verktyg underlätta skrivprocessen. I dag har dessa verktyg blivit ett naturligt inslag i den svenska gymnasieskolan och kan bli ett viktigt redskap i skolarbetet. LÄS MER

 3. 3. "Skriv vad du kan, som du tror att det låter" - En studie om skrivinlärning och stavning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Bernhardsson; Karin Andersson; [2007]
  Nyckelord :Stavning; skrivinlärning; skrivlust; motivation; s;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vår fördjupning var att ta reda på några utvalda lärares uppfattningar om elevers skrivinlärning ochstavning samt hur de arbetar utifrån dessa. Genom litteraturstudier ville vi också belysa olika synsätt påskrivinlärningen som fenomen samt hur skrivinlärningen påverkats genom den svenska utbildningens historia. LÄS MER

 4. 4. När, hur och varför? : En studie om synen på stavning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Veronica Bjerges; Åsa Haglund; [2007]
  Nyckelord :spelling; spelling mistakes; teaching spelling; reading and writing development; reading; writing; curriculum standards; teacher education; pupils´ thoughts; stavning; stavningsutveckling; elevers tankar; stavfel; stavningsundervisning; läs- och skrivutveckling; läsning; skrivning; styrdokument; lärarutbildning; elevers tankar;

  Sammanfattning : Stavning handlar ej enbart om att stava rätt! Att lära sig stava kan vara en hjälp i en individs läs- och skrivutveckling. Genom att lära sig stava kan det bli lättare att lära sig läsa, samtidigt som läsningen kan bidra till att lära sig stava. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi, svårt att säga ändå svårare att stava till

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva-Marie Svensson; [2005]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; dyskalkyli; handikapp;

  Sammanfattning : Dyslexi är ett allvarligt och utbrett språkligt handikapp. Åtskilliga barn får överraskande stora svårigheter att lära sig läsa och skriva när de börjar skolan. Dyslexi är betydligt vanligare än man tror. Hos politiker, myndigheter och i skolan brister medvetandet om problemets allvar, storlek och omfattning. LÄS MER