Sökning: "viktminskning operation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden viktminskning operation.

 1. 1. Preoperativ näringsdryck och postoperativt obehag : -En randomiserad studie vid gastric bypasskirurgi hos kvinnliga patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anne-Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Gastric bypass; Carbohydrates; Nausea; Pain; Preoperative nourishment; Protein; Gastric bypass; Kolhydrater; Illamående; Smärta; Preoperativ näring; Protein;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett ökande problem i dagens samhälle. Laparoskopiskt Gastric bypass (LGBP) utförs för att hjälpa personer med fetma till viktminskning och det är vanligt att dessa patienter upplever postoperativt illamående, buksmärta och huvudvärk efter ett operativt ingrepp. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelse av hälsorelaterad livskvalité efter en gastric bypass operation : –En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Vahtera; Maria Einarsson; [2016]
  Nyckelord :Health-related quality of life; gastric bypass; experience.; Hälso relaterad livskvalité; gastric bypass; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt har blivit vanligare den senaste tiden och är idag ett storthälsoproblem över hela världen. Många har svårt att gå ner i vikt på egen hand vilket hargjort att kirurgi har blivit allt vanligare de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation : Är gräset alltid grönare på andra sidan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Samrawit Alemayehu; Elin Tranchell; [2016]
  Nyckelord :Blog; experiences; gastric bypass; obesity; women; Blogg; fetma; gastric bypass; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste tjugo åren har förekomsten av fetma fördubblats i världen och räknas därför till en global epidemi och är ett stort folkhälsoproblem. I samband med detta har även det kirurgiska ingreppet gastric bypass blivit allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. Förändrad men fortfarande densamma. : Patienters upplevelse av hur livet påverkas efter genomgången obesitaskirurgi.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Rönnholm; Emma Bergström; [2016]
  Nyckelord :Bariatric surgery; weight loss; experience.; Obesitaskirurgi; viktminskning; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Försämrade levnadsvanor i samhället har inneburit en ökning av fetma bland befolkningen. Sjuklig övervikt behandlas bland annat genom obesitaskirurgi. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av hur livet påverkas efter genomgången obesitaskirurgi. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter efter bariatrisk kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna-Lena Johansson; Åse-Maria Lönnbom; [2015]
  Nyckelord :bariatric surgery; experiences; patients; bariatrisk kirurgi; erfarenheter; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2014 utfördes 6,800 bariatriska operationer i Sverige med syfte att minska individers vikt och förbättra välbefinnandet. Studien utfördes för att beskriva patienters subjektiva erfarenheter av processen efter operation och förankrades i Dorothea Orems egenvårdsteori. LÄS MER