Sökning: "viktnedgång"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade ordet viktnedgång.

 1. 1. Viktreduktion inför IVF – påverkan på födelsetal och graviditetstal hos kvinnor med obesitas En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Gunnarsson; Sophia Lücke; [2024-02-09]
  Nyckelord :fertilization in vitro; weight loss; infertility; obesity; live birth rate; pregnancy rate; in vitro fertilisering; viktnedgång; infertilitet; obesitas; födelsetal; graviditetstal;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att undersöka evidensen för om en viktnedgångsbehandling genom energireducerad kost, med eller utan tillägg av fysisk aktivitet, inför in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med obesitas har en påverkan på födelsetal och graviditetstal. Metod Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 23 januari 2023. LÄS MER

 2. 2. "Äntligen kan jag se mig själv i helkroppsspegeln" : En etnografisk innehållsanalys av dags- och kvällstidningars gestaltning av berättelser om viktresor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ebba Fagerholm; Ella Halldén; [2024]
  Nyckelord :Daily and evenings newspapers; framing; weight-loss; overweight; healthism; stigmatization; ethographic content analysis; Dags- och kvällstidningar; gestaltning; viktnedgång; övervikt; hälsoism; stigmatisering; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå gestaltningen av fenomenet hälsobudskap i svensk dags- och kvällspress. Detta undersöks genom att analysera berättelser om viktresor för att ta reda på hur personerna gestaltas före och efter viktnedgången. LÄS MER

 3. 3. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Alm; [2024]
  Nyckelord :IInsulindysreglering ID ; kanagliflozin; hematokrit; totalprotein; osmolalitet;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) är ett sjukdomskomplex innefattande flertalet riskfaktorer för att utveckla endokrinologisk fång. Främst innebär EMS insulindysreglering (ID), vilket yttrar sig som hyperinsulinemi (onormalt höga koncentrationer av insulin i blodet). LÄS MER

 4. 4. Har KBT effekt på viktnedgång vid obesitas?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Åberg Stenlund; Anna Roos; [2024]
  Nyckelord :kognitiv beteendeterapi; kbt; obesitas; viktnedgång;

  Sammanfattning : Obesity is today one of the largest and fastest growing public health problems in large parts of the world and it is classified as a chronic disease in an increasing number of countries. For those who suffer from obesity, there is a great risk of getting other related physical and mental sequelae and the risk of dying prematurely increases significantly. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av egenvård hos personer diagnostiserade med typ 2 diabetes mellitus - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ellen Holm; Emilia Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Egenvård; Erfarenheter; Typ 2 diabetes mellitus; T2DM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes mellitus (T2DM) är en globalt växande sjukdom och är nationellt en av de vanligaste folksjukdomarna. Behandlingen baseras på egenvård, vilket omfattar kosthantering, regelbunden fysisk aktivitet, blodglukoskontroller och i många fall strävan efter viktnedgång. LÄS MER