Sökning: "viktor TA"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden viktor TA.

 1. 1. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av en modulär barstomme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Viktor Andersson; William Abdul-Rahman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Widab är ett företag som är verksamma i Hjo, med delar av sälj och projektorganisationen i Stockholm. De erbjuder kompletta tjänster, service och produkter inom storkök för restauranger, pubar och hotell. Uppdraget innefattar att ta fram en modulär barstomme åt Widab, som de har som ambition att etablera i sitt sortiment. LÄS MER

 3. 3. En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Borén; Viktor Hillskär; Mathilda Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Verkligt värde; Anskaffningsvärde; Konceptuellt ramverk; Konvergensprojektet; Kvalitativa egenskaper; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket Seminariedatum: 2021-06-02 Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson Handledare: Kristina Artsberg Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement? Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar samt att undersöka anledningarna till att konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området. Metod: Metoden utgörs av en analyserande fallstudie vilken utgår ifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER

 4. 4. Rendering av visualiserad finansiell data på klienten och servern : Visualisering av finansiell data som renderas på klienten och servern med React och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Salmi; [2021]
  Nyckelord :Visualisering; rendering; React; Python; klient; server;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i samhället genererar företag stora mängder data varje dag. För att skapa förståelse kring datan är det viktigt att den blir visualiserad. Aktier och tillhörande finansiell information är en komplex typ av data och med hjälp av linjediagram blir det möjligt att visualisera denna data. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljöarbete vid distansarbete : En kvalitativ studie om chefer och HR-medarbetares upplevelser vid Umeå universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Viktor Häggström; Viktor Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Covid-19-pandemin; Hemarbete; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Till följd av restriktioner från covid-19-pandemin arbetar en stor del av Sveriges arbetstagare på distans. Den förändringen innebär stora implikationer för arbetstagarnas arbetsmiljö. LÄS MER