Sökning: "viktor borg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden viktor borg.

 1. 1. Vad händer med balansen när arbetet flyttar hem? : En kvantitativ studie om män och kvinnors Work Life Balance vid distansarbete.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Viktor Elfman; Paolo Carlstedt-Borg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skarpnäck - ett förhållningssätt till det svenska 80-talets vardagsarkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Viktor Borg; [2021]
  Nyckelord :semiotik; tecken; kod; mångtydighet; motsättning; planerad variation; mening; postmodernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det har sagts att alla arkitekturepoker brukar nå sitt bottenmärke någonstans runt 30 år. Under en praktik på ett arkitektkontor upplevde jag det på egen hand när jag arbetade med ett område i Stockholm. Strategin för området är att riva stora delar av dess bebyggelse från 80- och 90-talet. LÄS MER

 3. 3. Does an anchor help you float? Nordic IPOs: Underpricing, aftermarket performance and the effect of cornerstone investors

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Viktor Borg; Rikard Engberg; [2016]
  Nyckelord :Nordic IPOs; Underpricing; Aftermarket performance; Cornerstone investors;

  Sammanfattning : This paper studies mainly the underpricing and aftermarket performance of 145 Nordic initial public offerings in two separate time periods, 2005-2007 and 2013-2016. This paper also examines the presence of cornerstone investors in recent IPOs. LÄS MER

 4. 4. Motivation till fysisk aktivitet : en kvalitativ intervjustudie bland fysiskt aktiva medarbetare på Saab i Linköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Viktor Borg; André Petersson; [2015]
  Nyckelord :health; physical activity; motivation; process; support; well-being; social environment; physical environment; hälsa; fysisk aktivitet; motivation; process; stöd; välbefinnande; social omgivning; fysisk omgivning;

  Sammanfattning : I studiens bakgrund säger forskning att fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa i samhället och på grund av det blir begreppet motivation automatiskt betydelsefullt. Vill samhället satsa på fysisk aktivitet och öka folkhälsan behöver individer motiveras på ett rättvist sätt. LÄS MER

 5. 5. Riskkapitalets inverkan på operationella investeringar - En jämförande studie av svenska portföljföretag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Viktor Borg; Marcus Angelstig; [2014]
  Nyckelord :Private Equity; Buyout; Capital Expenditures; Post-exit investments;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain the effect of private equity ownership on the amount of invest- ments made in a company. We use three capital expenditure based key ratios to determine if there is a tendency for private equity owned firms to invest more or less than comparable companies. LÄS MER