Sökning: "viktor fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden viktor fransson.

 1. 1. Hur platsmarknadsföring behåller Generation Y : En fallstudie vid Luleå Kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Fransson; Petter Andersson; [2018]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Stadsmarknadsföring; Generation Y; Customer Relationship Management CRM ; Citizen Satisfaction Index CSI ; Platsidentitet;

  Sammanfattning : Kommuner använder platsmarknadsföring för att attrahera och behålla medborgare vilket under senare år blivit mer aktuellt då konkurrensen mellan platser har ökat. Tidigare har städers platsmarknadsföring varit riktad mot att utveckla turism, men idag används strategin framförallt för att framhäva staden som en attraktiv plats för företag, och medborgare att leva i. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av förskrivning och uppföljning av fysisk aktivitet på recept : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ida Drotz; Viktor Fransson; [2017]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet på recept; fysisk aktivitet; motiverande samtal; upplevelser; self efficacy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur deltagarna i studien upplevde att få fysisk aktivitet på recept förskrivet och hur de upplevde att få samtal med fokus på motivation och vägledning av hälsopedagogstudenter under utbildning. Frågeställningarna var: Upplevde deltagarna i studien att deras fysiska aktivitetsnivå förändrades när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? I så fall hur och varför? Hur upplevde deltagarna i studien tilltron till sin egen förmåga att utöva fysisk aktivitet när de fick receptet förskrivet, efter det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt efter det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning? Hur upplevde deltagarna i studien det första samtalet med fokus på motivation och vägledning samt det första uppföljningssamtalet med fokus på motivation och vägledning samt kontakten med lotsen? Metod För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod och intervjuer med en riktad öppen design använts. LÄS MER

 3. 3. SCC:s nya regler om konsolidering och partsanslutning – En analys i ljuset av en komparativ studie av utländska skiljedomsreglemente

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Fransson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; skiljemannarätt; skiljeförfarande; konsolidering; partsanslutning; consolidation; joinder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Graphical lasso for covariance structure learning in the high dimensional setting

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Viktor Fransson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis considers the estimation of undirected Gaussian graphical models especially in the high dimensional setting where the true observations are assumed to be non-Gaussian distributed.The first aim is to present and compare the performances of existing Gaussian graphical model estimation methods. LÄS MER

 5. 5. Marknadssegmentsanalys : En kvantitativ bankstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jonas Fijal; Viktor Fransson; [2009]
  Nyckelord :Marknadssegmentsanalys;

  Sammanfattning : Författarna erhöll i februari 2009 ett uppdrag från Nordea Skoghall. De var intresserade av Hammaröbors beteende gällande banktjänster och vad som efterfrågas utav dem. LÄS MER