Sökning: "viktresa"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet viktresa.

 1. 1. Den viktiga hälsoresan : En kritisk diskursanalys av hur en hälsosam livsstil konstrueras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nathalie Björklund; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; health; healthy lifestyle; Instagram; Social media; healthism; Kritisk diskursanalys; hälsa; hälsosam livsstil; Instagram; sociala medier; hälsoism;

  Sammanfattning : Människors strävan efter att leva hälsosamt är inget nytt fenomen och många söker antingen själva efter information eller så får de motta hälsobudskap via media. I takt med att människor använder fler sociala medier framför traditionella medier, flyttas också mer ansvar för att producera innehåll till den enskilda individen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors levda erfarenheter efter viktminskningskirurgi : Ett nytt kapitel i livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karin Alke Nilsson; Hanna-Marie Darius; [2018]
  Nyckelord :blog; excess skin; obesity; postoperative; weight loss journey; blogg; fetma; postoperativ; viktresa; överskottshud;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett växande problem över hela världen och allt fler kirurgiska ingrepp utförs varje år för att minska fetma bland befolkningen. Komplikationer till följd av fetma kan bland annat påverka kvinnors fertilitet negativt vilket ger dem en större anledning till att genomgå viktminskningskirurgi. LÄS MER