Sökning: "vildsvin"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet vildsvin.

 1. 1. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 2. 2. Vildsvinskedjan : - En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Börjesson; Victoria Fagerlund Larsson; Anton Lindh; [2019]
  Nyckelord :Logistics processes; processes; narrow section; bottleneck; efficiency; improvement; quality; productivity; process mapping; evaluation; Logistikprocesser; processer; trånga sektioner; flaskhalsar; effektivitet; kvalitet; produktivitet; kartläggning; utvärdering; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vildsvinskedjan – En utvärderingsstudie av handeln av vildsvinskött i södra Sverige Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet Växjö Författare: Victoria Fagerlund Larsson, Anton Lindh och Max Börjesson Handledare: Elin Funck Examinator: Pia Nylinder   Nyckelord: Logistikprocesser, processer, trånga sektioner, flaskhalsar, effektivitet, kvalitet, produktivitet, kartläggning, utvärdering och Supply Chain Management. Bakgrund: Det finns problem med handeln av vildsvinskött, där det idag inte är mer än 15% av köttet som når den legala marknaden. LÄS MER

 3. 3. Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2018]
  Nyckelord :rejuvenation; deciduous forest; oak; Quercus robur; beech; Fagus sylvatica; natural rejuvenation; sowing; planting; biodiversity; ecosystem; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. LÄS MER

 4. 4. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Kristina Hansén; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; förvaltning; naturresurshantering; institutionalisering; samverkan; konflikt;

  Sammanfattning : Vildsvinsstammens kraftiga tillväxt har inneburit förändrade förutsättningar för många av Sveriges lantbrukare och jägare. Skador på odlade grödor orsakar problem inom jordbruket, samtidigt som antalet jakttillfällen och tillgången på viltkött ökar. LÄS MER

 5. 5. Bioackumulering av tungmetaller i vildsvin (Sus scrofa) : -analys av biotillgängligheten av bly och kadmium i vildsvinslever

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Axelsson; Annica Spångberg; [2018]
  Nyckelord :vildsvin; bly; kadmium; bioackumulation; AAS;

  Sammanfattning : As the wild boar population increases, so does the consuming of wild boar meat. Often with the belief that this is much healthier than conventional meat. International studies have shown that wild boar meat is more likely to contain higher concentrations of soil pollutions than other game meat. LÄS MER