Sökning: "vildsvin"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet vildsvin.

 1. 1. Marknad för vildsvin? - En studie av marknaden för svenskt vildsvinskött utifrån ett konsumentperspektiv

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Albin Berggren; Jakob Sevelin; [2020]
  Nyckelord :Swedish wild boar meat; Wild game meat; Consumer behaviour; Purchase intention; Attitudes;

  Sammanfattning : The issue surrounding the Swedish wild boar population has been increasingly acknowledged. The government supports an increase in hunting activity but the market for wild boar meat is lagging behind. LÄS MER

 2. 2. Var det bara handjur som avbildades? : Frånvaron av det kvinnliga könet i Göbekli Tepe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Anna Viberg; [2020]
  Nyckelord :Göbekli Tepe; könsidentitet; arkeologi; ikonografi; vildsvin; rävar; gender-teori;

  Sammanfattning : The study of gender identification in Neolithic iconography is a relatively unexplored area. This study will apply gender theory on the findings of reliefs in Göbekli Tepe to further the information about this area. Contemporary scientists state that there are no females present in Göbekli Tepes iconography, whether they are human or animal. LÄS MER

 3. 3. Kan vildsvinsbök påverka markens kapacitet att lagra kol i en barrskog?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jenny Engblom; Lizeth Alcocer; [2020]
  Nyckelord :wild boar; rooting; grubbing; organic matter; carbon storage; vildsvin; bökning; organiskt material; kollagring;

  Sammanfattning : The wild boar is known to disturb the forest floor by rooting in the soil as they search for food. Soil is a vital part of the carbon cycle and stores large amounts of carbon. There is limited knowledge on how this feeding behavior may alter the content of organic matter in the soil and consequently the ability of the soil to store carbon. LÄS MER

 4. 4. Förädling av vildsvinskött genom torkning

  M1-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Alexandra Hicks; Peter Nilsson; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; torkning av kött; proteindenaturering; muskelfibrer; vätskehållande förmåga; köttextur; diffusion; saltning av kött; livsmedelsteknik; food engineering; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tanken med examensarbetet var att skapa grund för en framtida torkad produkt baserad på vildsvin. Vildsvin är idag en outnyttjad klimatsmart resurs som det finns gott om i våra skogar. Idén med att göra en produkt av vildsvinskött kom under vårterminen i kursen produktutveckling, som ingår i utbildningen Livsmedelsteknisk. LÄS MER

 5. 5. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Matilda Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Sus scrofa; wild boar; wildlife damage; agricultural damage; crop damage; preventive actions; fencing; protective hunting; directed feeding;

  Sammanfattning : The population of wild boar (Sus scrofa) is increasing dramatically in Sweden and all over Europe and cause an extensive amount of damage in agricultural landscapes. The economic losses for farmers due to damages are leading to intense conflicts between different stakeholders, particularly hunters and farmers. LÄS MER