Sökning: "vilja att kommunicera"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden vilja att kommunicera.

 1. 1. Vägen till framtidens hållbara konsument : En kvalitativ studie om hur generation z uppfattar hållbarhetskommunikation i den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriella Andersson; Johanna Dingfors; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; Generation Z; Fast Fashion; Slow Fashion; A linear model of communication; Transparens; Hållbar marknadsföring The Types of Greenwashing Matrix; Transparency Sustainable marketing.;

  Sammanfattning : With the increased focus on climate change, sustainability has become a common term for both organizations as well as consumers. The clothing industry is one of the industries that have the biggest negative impact on climate change. Still, the fast fashion business, based on cheap materials and low production costs, continues to thrive. LÄS MER

 2. 2. Som vi brukar göra : En studie av den visuella kommunikationen av det svenska jordbruket

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Molly Wiström; [2021]
  Nyckelord :Jordbruk; lantbruk; visuell kommunikation; representation; hållbarhet; grafisk design; organmat;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur Sveriges största lantbrukskooperativ kommunicerar sin verksamhet visuellt samt undersöka konsumenters uppfattning om jordbruket och jordbrukares uppfattning om hur jordbruket visualiseras. Frågorna som besvaras är: Hur framställer Sveriges största lantbrukskooperativ det svenska jordbruket i sin marknadsföring? Vilken bild har en grupp individer av det svenska jordbruket? Hur ser ett urval jordbrukare på den visuella kommunikationen som finns att tillgå om jordbruket? För att kunna besvara frågeställningarna har tre olika huvudmetoder använts i undersökningen. LÄS MER

 3. 3. ”Det är lättare att prata om sånt man tycker om” : En fallstudie om en lärares undervisningsmetoder och elevernas motivation till att prata engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennie-Marie Engfors; [2021]
  Nyckelord :engelskundervisning; kommunikativ kompetens; läromedel; motivation; muntlig förmåga; undervisningsmetoder; vilja att kommunicera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur undervisningen i engelska kan utformas för att motivera eleverna att kommunicera, vilket därmed främjar utvecklingen av deras muntliga förmåga. Elever ska under sin grundskoletid utveckla en språklig säkerhet och under­visningens huvudsakliga syfte är att ge dem förutsättningar att utveckla en kommunikativ kompetens med fokus på begriplighet, så att de kan göra sig förstådda på engelska i olika samman­hang. LÄS MER

 4. 4. Äldre personers erfarenheter kring användning av digital teknik samt dess betydelse för deras delaktighet i vardagen : Metasyntes

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanela Masovic; [2021]
  Nyckelord :Older people; Aged; digital technologies; digital technology; experiences; occupation; activity; occupational therapy participation in activity of daily living; Äldre personer; äldre; digital teknologi; erfarenheter; aktivitet; arbetsterapi; delaktighet; aktivitet i dagliga livet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att syntetisera äldre personers erfarenheter kring användning av digital teknik samt dess betydelse för äldres delaktighet i vardagen. Studien är en metasyntes som utfördes genom en systematisk sökning av kvalitativ vetenskaplig litteratur och dess analys. LÄS MER

 5. 5. Syns man inte, finns man inte : En fallstudie om GIF Sundsvalls CSR-kommunikation kring Back 2 Basics

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Östberg; Maja Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :CSR-communication; GIF Sundsvall; Association; Corporate Social Responsibility; Back 2 Basics; CSR-kommunikation; GIF Sundsvall; Förening; Corporate Social responsibility; Back 2 Basics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify and analyze how GIF Sundsvallcommunicates their CSR activity, Back 2 basics. This activity strives to reduce the barriers that exist in vulnerable areas in Sundsvall among children and young people, with equal opportunities to practice sports  and activities. LÄS MER