Sökning: "villa"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet villa.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Nuovo Istituto Svedese - filial till Svenska Institutet i Rom

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johannes Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska Institutet; Istituto Svedese; Ivar Tengbom; institutbyggnad; studieresor; reseskisser; Rom; Italien; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This degree project examines how Scandinavian architecture can meet antique and classical architecture in a contemporary architectural design within the brief for a new, supplementary building for the Swedish Institute in Rome in Italy. The project is based on a study tour to Italy undertaken during the autumn of 2018. LÄS MER

 3. 3. MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE I SKÅNE : Planering och utformning av en ekoby i Glimåkra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erica Fjeldstad; Madelene Svanbäck; Julia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Eco- village; energy efficient; buildnings; villas; dupex; townhouses; Miljöbyggnad Gold; architecture.; Ekoby; ekohus; lågenergihus; miljö; material; miljöbyggnad; energi; arkitektur;

  Sammanfattning : The idea for this project is to design an eco-village on a property in Glimåkra in Skåne of southern Sweden, which is owned by the municipality of Östra Göinge. All of the designs in this eco-village would be built with materials that will benefit the environment and the people living there. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av uppvärmningssystem för småhus : Undersökning av fjärrvärme och värmepumpar på ett hus med egenskaper och prestanda baserade på svenska genomsnittliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Värmepump; Ekonomi; Småhus; Villa; Energi; Värme;

  Sammanfattning : This report was written as an examination thesis at Mälardalen University in Västerås, Sweden. The subject of the report is to research whether a theoretical single-family home with already installed district heating system for heating and hot water supply should keep it, replace it with a geothermal heat pump or keep it and use it in combination with a smaller air to water heat pump. LÄS MER

 5. 5. Från tanten i skrubben till spindeln i nätet : Speciallärarens komplexa roll i arbetet med elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ewa Berglund; Lisa Norén; Francia Villa Guevara; [2019]
  Nyckelord :didaktiska triangeln; kommunikation; matematiksvårigheter; relation; speciallärare; speciallärarens roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om och förståelse av speciallärarens roll i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i matematik. Vi vill även belysa eventuella förändringar över tid. Studien vilar i den kvalitativa forskningstraditionen. LÄS MER