Sökning: "villabebyggelse"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet villabebyggelse.

 1. 1. Detaljplanering : Exploatering inom ett område av riksintresse

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lisa Berg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet utreder förutsättningarna att exploatera ett område i Trångfors i Bodens kommun för bostadsändamål arbetet är på uppdrag av Bodens kommuns plankontor. Parallellt med utredningen tas ett förslag på detaljplan och tillhörande handlingar framför området som redovisas i rapporten. LÄS MER

 2. 2. Ett välvt rum

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Tove Ekström; [2016]
  Nyckelord :Grundskola; Trollbäcken; Tyresö;

  Sammanfattning : I have worked with a primary school in Trollbäcken, Tyresö, planned for 700 students from kindergarten to grade nine. I have assumed the plot located at the end of a long, narrow park with smaller houses on both sides. LÄS MER

 3. 3. Grundskola i Trollbäcken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ingrid Bernerstedt; [2016]
  Nyckelord :grundskola; skola; Tyresö; Trollbäcken;

  Sammanfattning : En grundskola i bostadsområdet Trollbäcken, Tyresö i Stockholm. Trollbäcken är ett område som huvudsakligen består av villabebyggelse, med undantag för ett mindre antal flerbostadshus och ett lokalcentrum. Den nya f-9 skolan placeras i den befintliga centralt placerade parkens norra delar och är utformad för att inhysa cirka 700 elever. LÄS MER

 4. 4. Storkärnan i Löddeköpinge : utveckling av bostadsnära natur för ökad användning och stärkt identitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Bostadsnära natur; Grönområde; Park; Förtätning; Miljonprogrammet; Mötesplatser; Socialt samspel; Design;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete är ett område i det trafikseparerade grönområdet Storkärnan som ligger mitt i samhället Löddeköpinge, Skåne län. Platsen känns tom och variationslös och består till stora delar av öppna gräsytor. Runtomkring finns villabebyggelse som till övervägande del uppförts under miljonprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Villa Giacomina - historia, nutid, framtid

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Hanna Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :trädgårdshistoria; restaurering; engelsk park;

  Sammanfattning : Villa Giacomina med park ligger 5 kilometer norr om Lidköping i ett område som idag nästan har vuxit ihop med själva staden. Detta examensarbete behandlar Villa Giacominas historia ur miljöns innehåll idag i avseende vegetation och fasta strukturer, samt presenterar ett koncept till framtida bevarande, vård, restaurering och förnyelse. LÄS MER