Sökning: "vilseledande"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet vilseledande.

 1. 1. Stormakt vs. småstat : En studie om skydd av flygplan på marken

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Larsson; [2018]
  Nyckelord :Dispersed; Protection; Endurance; Motion; Air Base; Superpower; Small state; Spridning; skydd; uthållighet; rörelse; flygbas; stormakt; småstat;

  Sammanfattning : Stridsflygplan är en exklusiv resurs som är som mest sårbara när de står på marken. Med anledning av det osäkra omvärldsläget kring Östersjön så har Regeringen identifierat att in- vesteringar i flygbassystemet krävs för att öka flygstridskrafternas överlevnad i händelse av krig. LÄS MER

 2. 2. I betraktarens ögon : En studie av begreppet Greenwashing inom svenska livsmedelsföretags gröna marknadsföring

  Magister-uppsats,

  Författare :Annica von Ahn; [2018]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Greenwashing; Grön marknadsföring; Vilseledande marknadsföring; Hållbarhet; Företag; Konsument.;

  Sammanfattning : In the societies of today there is a commercial requirement that companies take social responsibility. Companies that does not market their sustainability initiatives risk losing their competitiveness and thereby lose market shares. Many companies are therefore engaged in environmental- and societal issues and use them in their marketing. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av svensk läkemedelsreklam för receptbelagda och receptfria läkemedel : Perioden från sekelskiftet år 1900 till nutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Danijela Hagblom; [2018]
  Nyckelord :läkemedelsreklam; svensk läkemedelsreklam; marknadsföring; reklam; läkemedel; farmaci; läkemedelsindustri; etiska normer;

  Sammanfattning : Följande uppsats analyserar utvecklingen av läkemedelsreklam i Sverige under perioden från sekelskiftet 1900 till nutiden. Under denna period har läkemedelsreklam gått genom många förändringar. LÄS MER

 4. 4. Lögnens retorik - en studie om dragningskraften i Fake News

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Olsson; Pierre Perusko; [2018]
  Nyckelord :Sanning; lögn; åsikt; Fake News; desinformation; digitalisering; acceleration; retorik; politisk sfär; diskursetik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fake News has over the last couple of years become a very discussed issue in the political sphere. Well established newspapers and politicians have in an increased rate been attacked, questioned and accused of spreading false and misleading in-formation to the public. LÄS MER

 5. 5. Går det att sätta ner foten mot barnäktenskap? - Om Sveriges möjligheter att på juridisk väg stoppa en oönskad företeelse som är legal utomlands

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Segerfelt; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; internationell privaträtt; folkrätt; barnäktenskap; barnäktenskapsbrott; åtalsförordnande; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Child marriage is a phenomenon existing in many parts of the world. In 2004 a new law came into force stating that Sweden does not recognize foreign child marriages if at least one of the parts has ties to Sweden. In order to achieve an increased protection against child marriage the legislation was further strengthened in 2014. LÄS MER