Sökning: "vilt"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet vilt.

 1. 1. En vänlig grönskas rika dräkt : En undersökning av tillgänglig rönn, asp, sälg och ek efter röjning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Kenny Hjälte; Björn Larsson; [2020]
  Nyckelord :Browsing damages; Game damage; Wildlife management; Cervids; Pre- commercial thinning; Betesskador; Viltskador; Viltförvaltning; Hjortdjur; Röjning;

  Sammanfattning : Röjningsinstruktioner och virkesinköpare anser att rönn, asp, sälg/salix och ek (RASE) ska sparas i ungskogsröjningar för att det ska finnas annat foder åt skogslevande vilt än produktionsskog. Dessutom är ett vanligt råd till skogsägare av virkesköparna att satsa på foderskapande åtgärder för att avleda hjortdjuren. LÄS MER

 2. 2. Viltinventering med hjälp av drönare utrustad med termisk- och RGB kamera. : Identifiering och artbestämning av älg och annat klövvilt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Annette Eilert; Katrin Magnusson; [2020]
  Nyckelord :wildlife inventory; grazing damages; moose Alces alces ; cloven-hoofed animals; drones; thermal camera; RGB camera; viltinventering; betesskador; älg Alces alces ; klövvilt; drönare; termisk kamera; RGB kamera;

  Sammanfattning : Betesskador på skog kostar både skogsägare och industri stora summor pengar. Ett sätt att minska betesskador kan vara bättre kontroll över populationsstorleken av klövvilt. I Sverige används flera olika etablerade viltinventeringsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 4. 4. Ben från vilt som resurs - ett ekologiskt material för produktdesign?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ragnar Hagström; [2019]
  Nyckelord :Ben; hållbar utveckling; emotional design; material driven design;

  Sammanfattning : Den här studien visar hur ben från vilda djur, i kombination med benlim, kan tas till vara och användas som ett material för produktdesign. Studier visar även hur användare sannolikt kommer reagera på det. Detta genom att materialet som utvecklats utvärderades genom dels tekniska experiment, men också användarstudier. LÄS MER

 5. 5. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Viktor Ånöstam; [2019]
  Nyckelord :vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. LÄS MER