Sökning: "viltlevande djur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden viltlevande djur.

 1. 1. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER

 2. 2. Kunskaper hos smågris- och slaktsvinsproducenter om grisens beteende i naturlig miljö – en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jonna Johansson; [2014]
  Nyckelord :gris; sus scrofa; beteende; naturlig miljö; kunskap hos smågris- och slaktsvinsproducenter; pig; behaviour; natural environment; free-range; knowledge of piglets- and pigs for fattening producers;

  Sammanfattning : Svensk lagstiftning förutsätter att livsmedelsproducenterna är tillräckligt kunniga för att se till att miljön främjar djurens hälsa och att möjlighet att bete sig naturligt ges. Samtidigt så finns det inget som reglerar vilken bakgrund eller utbildning producenterna ska ha för att säkerställa nödvändig kunskap. LÄS MER

 3. 3. Toxoplasma gondii : olika genotypers förekomst vid klinisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jennifer Assermark; [2014]
  Nyckelord :toxoplasma gondii; genotyp; virulens; klinisk toxoplasmos; människa; katt; får; viltlevande djur; genotype; virulence; clinical toxoplasmosis; human; cat; sheep; wild life;

  Sammanfattning : Toxoplasma gondii är en intracellulär, zoonotisk parasit med förmågan att infektera i stort sett alla varmblodiga vertebrater, medan endast kattdjur kan fungera som huvudvärd. Parasiten finns spridd hos människor och djur över hela världen. Vid symptomatisk infektion med T. gondii ses en varierande klinisk bild. LÄS MER