Sökning: "vindikationsrätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet vindikationsrätt.

 1. 1. Sakrättsliga anspråk och obligationsrättsliga invändningar i kontraktskedjor : Vindikation och retention

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Annie Björkman; Anna Stuart; [2009]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; sakrätt; obligationsrätt; kontraktskedjor; vindikationsrätt; retentionsrätt; deponering; standardavtal.;

  Sammanfattning : Förmögenhetsrättens allmänna del består av två delar, sakrätten och obligationsrätten. Denna allmänna del hanterar problem som är gemensamma för olika typer av avtal. Problemen som uppstår berör ofta både krav på betalning och krav på egendom varför det är av vikt att se till både obligationsrätten och sakrätten. LÄS MER

 2. 2. Återbäringsskyldighet för ett aktiebolags värdeöverföringsmottagare och avtalskontrahent : bör bolagets rätt till återbäring vara ett sakrättsligt skyddat anspråk?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johan Sandberg; [2006]
  Nyckelord :sakrätt; vindikationsrätt; separationsrätt; aktiebolagsrätt; återbäringsskyldighet;

  Sammanfattning : Sakrätten är ett rättsområde som är sparsamt reglerat i svensk lag. Vad som gäller i de sakrättsliga konflikterna är huvudsakligen reglerat i praxis och doktrin. När det gäller aktiebolag som är inblandade i sakrättsliga konflikter med en kontrahents kontrahent eller med en kontrahents borgenärer, är rättsläget tämligen oklart. LÄS MER