Sökning: "vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet vindkraft.

 1. 1. Optimization of a Combined Heat and Power Plant for the Future Electricity Market : A case study conducted at Söderenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Linnéa Karkulahti; Monika Mizgalewicz; [2020]
  Nyckelord :energy; CHP; electricity prices; modeling; BoFiT; optimization; energi; kraftvärmeverk; elpriser; modellering; BoFiT; optimering;

  Sammanfattning : The Swedish energy system is changing and two major events that are taking place are the phase out of nuclear power and the increase of wind power. The associated changes affect the electricity market and the electricity producers, including combined heat and power plants. LÄS MER

 2. 2. Är återvinningsanläggningar redo för solceller innehållande nanotrådar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Kask Ogenblad; [2020]
  Nyckelord :Solceller återvinningsanläggning nanotrådar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rise of solar cells have been received with open arms as a renewable energy resource in Sweden. The new generation of solar cells containing semi conductive type III-V nanowires may pose, without proper safety measures, negative implications on health and the environment. LÄS MER

 3. 3. Evaluation tool for large scale onshore wind power projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Jalkenäs; [2019]
  Nyckelord :wind power; project development; costs; evaluation; energy production; tool; vindkraft; projektutveckling; kostnader; utvärdering; energiproduktion; verktyg;

  Sammanfattning : Sweden has a goal of having 100% renewable electricity production by 2040. To reach this goal, wind power is one of the most important energy sources that needs to be heavily expanded. However, finding a good project site and realizing a project is a process that takes several years and can be difficult to achieve. LÄS MER

 4. 4. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av lagerlösning till en TFM generator för vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joakim Hedberg; Per Rundström; [2019]
  Nyckelord :Ball bearing; Generator; PFM; TFM; Wind power.; Generator; Kullager; PFM; TFM; Vindkraft;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete syftar till att konstruera ett förslag på en lagerlösning till en generator av typen TFM [1], utvecklad av Anders Hagnestål vid KTH, som är tänkt att användas i vind- eller vågkraft. Generatorn alstrar inre elektromagnetiska krafter som ger upphov till påfrestningar på dess konstruktion, inte minst på de kullager som håller generatorns struktur på plats. LÄS MER