Sökning: "vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 484 uppsatser innehållade ordet vindkraft.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Power-to-power med vätgaslager i anslutning till vindkraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sofia Wennerström; [2022]
  Nyckelord :Vätgaslager; vindkraft;

  Sammanfattning : Renewable energy will presumably constitute most of the energy production within the next coming years. Both globally and in Sweden the governments continuously implement new guidelines to enable more renewable energy in the energy system. LÄS MER

 3. 3. Multikriterie-analys med hjälp av medborgardialog : En studie för lokalisering av havsbaserad vindkraftpark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anton Engström; Marcus Kallio; [2022]
  Nyckelord :GIS; multicriteria analysis; communicative planning; offshore wind power; rank sum weights; GIS; multikriterie-analys; kommunikativ planering; havsbaserad vindkraft; rank sum weights; medborgardialog;

  Sammanfattning : Rådande situation med klimatförändringar och oroligheter i Europa kräver åtgärder för att kunna skifta från fossila bränslen och energikällor till mer hållbara alternativ. Elförbrukningen väntas öka signifikant i Sverige och ett alternativ för att tillgodose hållbar energi och klimatmål är utvecklingen av vindkraft. LÄS MER

 4. 4. A Comparison of Statistical Methods to Generate Short-Term Probabilistic Forecasts for Wind Power Production Purposes in Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Arnór Tumi Jóhannsson; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Iceland; Atmospheric Boundary Layer; atmospheric stability; probabilistic forecasting; Machine Learning; Quantile Regression Forest; Vindkraft; Island; gränsskikt; atmosfärisk stabilitet; probabilistisk prognos; Machine Learning; Quantile Regression Forest;

  Sammanfattning : Accurate forecasts of wind speed and power production are of great value for wind power producers. In Southwest Iceland, wind power installations are being planned by various entities. LÄS MER

 5. 5. Reactive power compensation of the electricity grid with large-scale offshore wind farms in Sweden : Technical capabilities, grid codes and economic incentives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Agnes Bråve; Sara Särnblad; [2022]
  Nyckelord :Wind power; offshore wind farm; reactive power; reactive power market; grid code; RfG; voltage stability; Vindkraftspark; havsbaserad vindkraft; reaktiv effekt; reaktiv effektmarknad; nätkod; spänningsstabilitet;

  Sammanfattning : Year 2040 the goal is to have a 100 % renewable Swedish energy system. Svenska kraftnät (Svk) predicts fully decommissioned nuclear power plants and an increased amount of connected wind power plants, especially offshore, year 2045. LÄS MER