Sökning: "vindkraft"

Visar resultat 1 - 5 av 358 uppsatser innehållade ordet vindkraft.

 1. 1. Evaluation tool for large scale onshore wind power projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Jalkenäs; [2019]
  Nyckelord :wind power; project development; costs; evaluation; energy production; tool; vindkraft; projektutveckling; kostnader; utvärdering; energiproduktion; verktyg;

  Sammanfattning : Sweden has a goal of having 100% renewable electricity production by 2040. To reach this goal, wind power is one of the most important energy sources that needs to be heavily expanded. However, finding a good project site and realizing a project is a process that takes several years and can be difficult to achieve. LÄS MER

 2. 2. Elektrifiering av utskovsluckor : En fallstudie vid Lilla Ursen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Thune; [2019]
  Nyckelord :Off-grid; solceller; Arkimedes skruv; strömkraft; vindkraft; MATLAB; simulering; utskovslucka; dammlucka; regleringsdamm; underhållsbehov;

  Sammanfattning : Stand-alone or micro off-grid systems can be used to electrify remote areas when it is not economically justifiable to connect to the power grid. In Sweden there are several flood gates that are used to regulate the water level in hydropower dams, these dams are not always easily accessible. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lagerlösning till en TFM generator för vindkraft

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Joakim Hedberg; Per Rundström; [2019]
  Nyckelord :Ball bearing; Generator; PFM; TFM; Wind power.; Generator; Kullager; PFM; TFM; Vindkraft;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete syftar till att konstruera ett förslag på en lagerlösning till en generator av typen TFM [1], utvecklad av Anders Hagnestål vid KTH, som är tänkt att användas i vind- eller vågkraft. Generatorn alstrar inre elektromagnetiska krafter som ger upphov till påfrestningar på dess konstruktion, inte minst på de kullager som håller generatorns struktur på plats. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of mobile battery storage systems to utilize curtailed wind energy in Germany for off-grid applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Muhammad Bilal Siddique; [2019]
  Nyckelord :Wind energy curtailment; Energy storage; Mobile battery storage; Germany; Vindkraftsnedskärning; Energilagring; Mobil batterilagring; Tyskland;

  Sammanfattning : The increasing share of renewable energy especially wind energy leads to increased share of unpredictable and varying energy into the grid. This leads to congestion in the grid which ultimately results in wind curtailment. In Germany in 2015 alone more than 4000 GWh of wind energy was curtailed. LÄS MER

 5. 5. Tio år med kommunalt veto vid prövningen av vindkraft – är det dags för en förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenni Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; kommunal tillstyrkan; tillståndsprövning; kommunalt planmonopol; kommunal självstyrelse; miljöfarlig verksamhet; miljöbalken; plan- och bygglagen; regeringsformen;

  Sammanfattning : In 2009, the Swedish legislation regarding the administrative procedure applicable to onshore wind energy was amended, in part to increase wind power production, but also to fulfill the requirements in regard to the administrative procedures for renewable energy activities in the 2009 Renewables Directive. As a result, the dual permit and approval procedures under the Plan and Building Act and the Environmental Code were replaced with a procedure through which large onshore wind power installations are only assessed under the Environmental Code—and thus, only by the relevant County Administrative Board. LÄS MER