Sökning: "vindkraftsetablering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet vindkraftsetablering.

 1. 1. Efter kommunens tillstyrkan – en fallstudie om efterprocessen vid kommunal vindkraftsetablering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Rebecka Berg; [2020-09-09]
  Nyckelord :efterprocess; representation; representativ demokrati; vindkraftsetablering; beslutsfattare; motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att öka den empiriska kunskapen om hur beslutsfattare hanterar efterprocessen till svåra beslut och därigenom bidra till diskussionen om den representativa demokratins förmåga att hantera svåra beslut. Studien fokuserar på hur beslutsfattare hanterar, reflekterar och resonerar kring ett vindkraftsprojekt, som i uppsatsen används som ett typfall för ett svårt beslut. LÄS MER

 2. 2. Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället : En mixed method studie om deltagandeprocessens betydelse för en vindkraftsetablering i svensk skogsmiljö ur ett aktörsnätverksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Zack Klockar; Olle Kåhre Zäll; [2020]
  Nyckelord :NIMBY; deltagandeprocess; motståndsmonopol; planeringsteori; vindkraft;

  Sammanfattning : Klockar, Z., och Kåhre Zäll, O. 2020. Deltagandeprocessen under vindkraftsetableringen på Ripfjället. LÄS MER

 3. 3. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Emmy Bwimba; [2019]
  Nyckelord :collaborative participation; legitimacy theory; stakeholders; stakeholder theory; social license to operate; wind energy; legitimitetsteori; intressenter; intressentteori; samverkansdeltagande; vindkraft;

  Sammanfattning : Wind power industry is rapidly growing in Sweden. The country has decided that by year 2020, the share of renewable energy will be 50 % of total renewable energy supplied in the country (Vindval, 2013). Wind energy is perceived by many as the future of renewable energy especially in northern Europe. LÄS MER

 4. 4. Initial utvärdering av vindkraftsetablering

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Morgan Mellquist; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en förstudie till de grundundersökningar och analyser som behöver göras inför varje specifik vindkraftsprojektering. Examensarbetet tar upp de vanligaste aspekterna som behöver gås igenom vid en förstudie till en projektering av ett vindkraftsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Visuell påverkan : metoder och verktyg i GIS som tar särskild hänsyn till landskapets egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Ögren; [2015]
  Nyckelord :GIS; visuell påverkan; Visual impact; ZVI; Viewshed; European Landscape Convention; landskapsanalys; synbarhetsanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill jag undersöka möjligheterna för landskapsarkitekten att använda GIS för att ta fram underlag till att göra bedömningar rörande visuell påverkan. Jag vill även undersöka hur man använder och anpassar arbetet i GIS efter den specifika platsen och situationen. LÄS MER